«Κανονίσαμε τους κανόνες»

Οι κανόνες είναι οδηγίες που πρέπει όλοι μας να εφαρμόζουμε. Κανόνες έχουμε στο σπίτι, στο σχολείο, στο παιχνίδι και σε όλους τους δημόσιους χώρους. Κανόνας είναι να μην πετάμε σκουπίδια. Στο σχολείο να μην σπρώχνουμε και να μην αντιμιλάμε. Να μη φέρνουμε τους άλλους σε δύσκολη θέση, να μη χτυπάμε άλλους. Κανόνες έχουμε στην οδήγηση για να μην οδηγούμε επικίνδυνα. Τέλος κανόνες έχουμε για να φροντίζουμε τα ζώα και να τα σεβόμαστε! 

4/10/2021   Γ’ τάξη