Ημέρα: 31 Οκτωβρίου 2012

Κριτήρια Αξιολόγησης ΕκπαιδευτικώνΚριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Παρατηρήσεις επί των Κριτηρίων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Υποψήφιων για Θέσεις σε Π.Π.Σ. Από τον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου ΠΠ ΓΕΛ Αθηνών ΣΧΕΤ.: 1. Ο Νόμος 3966/2011 (άρθρα 36-52) και η Τροποποίησή του Νόμος 4072 (άρθρο 329), εδώ σε Παράρτημα. 2. Υπουργική Απόφαση: Φ.361.22/116672/Δ1/1-10-2012 (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. 2788/15.10.2012). 3. Υπουργική Απόφαση: αρ. πρωτ. 132732/Δ1/25-10-2012. ΘΕΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ): […]

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση