Ημέρα: 10 Οκτωβρίου 2012

Ο εκπαιδευτικός-πρότυποΟ εκπαιδευτικός-πρότυπο

Γράφει: ο Σπύρος Καρύδης, θεολόγος. Ως εκπαιδευτικός-πρότυπο ορίζεται εκείνος που συγκεντρώνει τον ανώτατο βαθμό μορίων (δηλαδή 100) στην αξιολογική κλίμακα, σύμφωνα με τα κριτήρια που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία της χώρας. Ο εκπαιδευτικός αυτός πρέπει να κατέχει το σύνολο των παρακάτω προσόντων: 1. Διδακτορικό […]