«

»

Δεκ 07

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Γ΄ Λυκ. Τεχν. Κατ/νση

ΑΟΔΕΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1.2. Η Επιχείρηση

1.2.1. Εισαγωγικές έννοιες
1.2.1.1. Η Επιχείρηση ως Παραγωγική Μονάδα – Οικονομική Οργάνωση
1.2.1.2. Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση
1.2.1.3. Η Επιχείρηση ως θεσμός
1.2.1.4. Η Πολιτισμική διάσταση της Επιχείρησης
1.2.1.5. Η Επιχείρηση ως Σύστημα
1.2.1.6. Ερωτήσεις

Επιχείρηση: Συμπλήρωση Κενών

Επιχείρηση: Προτάσεις Σωστού/Λάθους

1.3. Λειτουργίες της Επιχείρησης

1.3.1. Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Επιχειρησιακές Λειτουργίες: Συμπλήρωση Κενών

Επιχειρησιακές Λειτουργίες: Προτάσεις Σωστού / Λάθους

1.4 . Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της

1.4.1. . Στοιχεία του Περιβάλλοντος Προτάσεις Σωστού / Λάθους
1.4.2. Η Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης

1.5 . Η Αποτελεσματικότητα τον Επιχειρήσεων

1.5.1. Οι Στόχοι των Επιχειρήσεων Προτάσεις Σωστού / Λάθους
1.5.2. Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα – Παραγωγικότητα
1.5.3. Ερωτήσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1. Εισαγωγικές Έννοιες

2.2. Οργάνωση και Διοίκηση (Management – Management)
2.2.1. Βασικές Έννοιες
2.2.2. Ιστορική εξέλιξη του Management  test
2.2.3. Λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης – Management
2.2.5 Ερωτήσεις
   Management-Προτάσεις Σωστού/Λάθους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3.3. Διεύθυνση

3.3.1. Ηγεσία – Βασικές Έννοιες
3.3.1.1. Πηγές δύναμης του Ηγέτη
3.3.1.2. Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς 
3.3.1.3. Ερωτήσεις – Ασκήσεις
3.3.2. Παρακίνηση
3.3.2.1. Βασικές έννοιες
3.3.2.2. Βασικές Θεωρίες Παρακίνησης

α) Θεωρία αναγκών Μaslow

β) Θεωρία «υγιεινής – παρακίνησης Herzberg

γ) Θωρία Προσδοκιών

3.3.2.3. Μέθοδοι και Τεχνικές Παρακίνησης 

3.3.3. 1 Δυναμική Ομάδων

3.3.3.2. Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα των ομάδων

3.3.3.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της ομάδας

3.3.4.1. Έννοια της επικοινωνίας

3.3.4.2. Η σπουδαιότητα της Επικοινωνίας συνοπτικό

3.3.4.2. Η σπουδαιότητα της Επικοινωνίας

3.3.4.3. Η διαδικασία της επικοινωνίας

3.3.4.4 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας (συνοπτικό)

3.3.4.4 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

3.3.4.5 Βελτίωση Επικοινωνίας

3.3.4.6 Διαδικασία μετάδοσης μηνύματος

3.3.4.7. Κρίσιμα ζητήματα της μετάδοσης του μηνύματος, που πρέπει να τονιστούν

3.3.4.8. Αποτελεσματική ακρόαση

3.3 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

 Πανελλαδικά Θέματα

1AODE 2013

2AODE 2012 epan

3AODE 2011

4AODE 2011 epan

5Θέματα Προσομοίωσης 2012

6AODE 2013 EPAL

7AODE 2010

8AODE 2010 ESP

9AODE 2009

10AODE 2009 epan

11AODE 2008 Epana

12AODE 2009 EPAL

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων