Εκπαίδευση εξ’αποστάσεως

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ξεκινά η σύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μας, όπως και σε όλη τη χώρα.
1. Εντός του Σαββατοκύριακου θα ανακοινωθεί πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο δεν διαφέρει από το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου από 1η μέχρι 7η ώρα, αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ώρα έναρξης του κάθε μαθήματος.
2. Για την υποχρεωτική συμμετοχή στα διαδικτυακά μαθήματα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή !
α) Ο σύνδεσμος webex δεν είναι κοινός για όλα τα μαθήματα, αλλά οδηγεί στην «αίθουσα» του κάθε καθηγητή.
β) Όταν ολοκληρώνεται ένα μάθημα οι μαθητές αποχωρούν από την ψηφιακή τάξη και σε λίγα λεπτά κάνουν σύνδεση στη νέα τάξη (επόμενη ώρα).
γ) Ο σύνδεσμος είτε ακολουθείται απευθείας όπως στέλνεται ή επικολλάται στη γραμμή αναζήτησης του φυλλομετρητή (chrome, mozilla κ.λ.π. ). Αν η σύνδεση γίνεται από συσκευή με android /ios, ο σύνδεσμος επικολλάται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής cisco webex που πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή.
δ) Οι μαθητές δηλώνουν το email τους και στο επόμενο πεδίο το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ τους ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ( όχι ψευδώνυμο ). Ο σύνδεσμος δεν κοινοποιείται σε καμιά περίπτωση.
3. Οι μαθητές θα πρέπει να ελέγχουν καθημερινά τα e-mails που έχουν δηλώσει σαν ενεργά ή/και εκείνα που διαθέτουν στο Π.Σ.Δ.
4. Είσοδος στην υπηρεσία ηλ.ταχυδρομείου στο Π.Σ.Δ. γίνεται στη σελίδα https://webmail.sch.gr/login.php
δηλώνοντας το username ( για όσους είχαν ανοίξει πέρσι λογ/σμό είναι της μορφής a123456 ) και στη συνέχεια να δώσουν τον κωδικό (password) που έχουν ή σε περίπτωση που το έχουν χάσει να ακολουθήσουν το σχετικό σύνδεσμο ανάκτησης πρόσβασης.
5. Να ελέγχουν καθημερινά το blog του σχολείου στη διεύθυνση https://blogs.sch.gr/2lykkerk

Αφήστε μια απάντηση