Εκκρεμότητες ηλεκτρονικών εγγραφών

Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τακτοποιηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για την ηλεκτρονική εγγραφή, ορισμένων μαθητών για τους οποίους υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες.

Παρακάτω υπάρχουν οι σχετικοί σύνδεσμοι για την πλατφόρμα, την εγκύκλιο, αλλά και για τις υπεύθυνες δηλώσεις που χρειάζονται.

Διεύθυνση ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές   https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Για την εγκύκλιο  ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι :

α) το αρχείο pdf από το eeggrafes

β) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται το email , το τηλέφωνο για ενημέρωση και η διεύθυνση του γονέα που έχει υποβάλει την αίτηση

γ) Υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα ( από εκείνον που κάνει την αίτηση ), ότι συμφωνεί με την υποβληθείσα αίτηση

Αφήστε μια απάντηση