Η έναρξη της σχολικής χρονιάς ήταν πάντα μια περίοδος ενθουσιασμού και προσμονής. Σηματοδοτεί μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για τους μαθητές να ξεκινήσουν νέα ακαδημαϊκά ταξίδια και τους εκπαιδευτικούς να εμπνεύσουν τα νέα μυαλά. Σήμερα, ο αγιασμός των σχολείων έχει μια βαθύτερη σημασία από ποτέ.
Η τελετή αγιασμού είναι μια στιγμή ενότητας, που φέρνει κοντά μαθητές, δασκάλους, γονείς και την κοινότητα. Συμβολίζει την κοινή δέσμευση για την εκπαίδευση και την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την πρόοδο.
Στα σημερινά σχολεία, η συμπερίληψη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τις ικανότητες, έχει την ευκαιρία να ευδοκιμήσει. Είναι τόποι μάθησης, καταλύτες για θετικές αλλαγές, εξοπλίζοντας τους μαθητές με τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Η Διευθύντρια
Στεργιάδου Αρίστη