ΜΑΘΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ!Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ!

Οι μαθητές, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορούν να έχουν ένα φύλλο ασκήσεων στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας:

https://drive.google.com/file/d/1-Sr8J7NCJIiasDoMeEdm4Ea32yxzTF-U/view?fbclid=IwAR0w3rG7WQuI8WZEevJi4CK4jp0SPrDbQgtlAmjIpX_AJcYm55fAvBz15Fo