ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ!

Δωρεάν εποπτικό για επίθετα - ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

Πατάω τον παρακάτω σύνδεσμο και μαθαίνω για τα επίθετα:

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Βίντεο:Maria Kariotaki,  “Η κυρία Σιντορέ και η γραμματική σαν παραμύθι”

Εικόνα: https://prwtokoudouni.weebly.com/

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ!

Η κλίση των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, μαθαίνω για τα ουσιαστικά:

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΟΝΑ: https://e-didaskalia.blogspot.com/

Βίντεο: “Η κυρία Σιντορέ και η γραμματική σαν παραμύθι”, Maria Kariotaki