Προγραμματισμός Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Ο σχεδιασμός των εργαστηρίων περιλαμβάνει την υλοποίηση και των

τεσσάρων Θεματικών Κύκλων:

Α) Ζω καλύτερα-  Ευ ζην

Β) Φροντίζω το Περιβάλλον

Γ) Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη

Δ)Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

 

Στόχοι της Σχολικής μονάδας

  • Επίλυση προβλημάτων με ειρηνικό τρόπο.
  • Καλλιέργεια καλού σχολικού κλίματος με κύριο στόχο την αποδοχή της προσωπικότητας του άλλου.
  • Βελτίωση της εξωτερικής εικόνας του σχολείου.
  • Αλληλεγγύη- Εθελοντισμός
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

 

Προγραμματισμός

Τα προτεινόμενα εργαστήρια έχουν διάρκεια 5 εβδομάδες .

Οι ώρες ανά τάξη κατανέμονται ως εξής.

Α΄  (3ώρες/εβδομάδα- 5 εβδομάδες ανά Θεματική ενότητα , Σύνολο: 60 ώρες)

Β΄  (3ώρες/εβδομάδα- 5 εβδομάδες ανά Θεματική ενότητα , Σύνολο: 60 ώρες)

Γ΄-Δ΄ Α΄ (2ώρες/εβδομάδα- 5 εβδομάδες ανά Θεματική ενότητα , Σύνολο: 40 ώρες)

Ε΄-ΣΤ΄ Α΄ (1ώρα/εβδομάδα- 5 εβδομάδες ανά Θεματική ενότητα , Σύνολο: 20 ώρες)

 

 

1ος Θεματικός κύκλος : Ζω καλύτερα-  Ευ ζην : 11-10-21 ως 26-11-21      

Η  Α΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Διατροφή «Τρέφομαι σωστά για να μεγαλώσω σωστά»

Η  Β΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία «Όλοι μια γειτονιά , όλοι μια αγκαλιά»

Η  Γ΄-Δ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Διατροφή  «Μαθαίνω να τρέφομαι υγιεινά»

Η  Ε΄-ΣΤ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Γνωρίζω το σώμα μου «Το ανθρώπινο σώμα , γνωρίζω τα μυστικά του»

 

2ος Θεματικός κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον 01-12-21 ως 07-02-22       

Η  Α΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Οικολογία «Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια»

Η  Β΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία «Μαθαίνω και δεν φοβάμαι τον σεισμό»

Η  Γ΄-Δ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Οικολογία «Ανακυκλώνω και δημιουργώ»

Η  Ε΄-ΣΤ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία «Μαθαίνω και δεν φοβάμαι τον σεισμό»

 

3ος Θεματικός κύκλος :Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ  10-02-22  ως 31-03-22    

Η  Α΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Ανθρώπινα δικαιώματα «Γνωρίζω τα δικαιώματά μου»

Η  Β΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Εθελοντισμός διαμεσολάβηση «Βοηθάω χωρίς να ζητάω»

Η  Γ΄-Δ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Ανθρώπινα δικαιώματα «Σεβασμός στην Διαφορετικότητα»

Η  Ε΄-ΣΤ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι»

 

4ος Θεματικός κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώ 01-04-22  ως 31-05-22    

Η  Α΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Εκπαιδευτική Ρομποτική «Περιδιαβαίνω & καταγράφω ψηφιακά την γειτονιά μου»

Η  Β΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική  Γνωριμία με επαγγέλματα  «Καλλιτεχνικά επαγγέλματα- Σκηνοθέτης»

Η  Γ΄-Δ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Εκπαιδευτική Ρομποτική  «0-1 Η γλώσσα του μηχανικού μου φίλου»

Η  Ε΄-ΣΤ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Εκπαιδευτική Ρομποτική  «Μια βόλτα με τον Ρόμπο-φίλο μου»

Το σχολείο μας θα συνεργαστεί με το όμορο 3ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού στον 2ο Θεματικό κύκλο : Ζω καλύτερα-  Ευ ζην σtην υποθεματική «Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια» και στον 4ο Θεματικό κύκλο: Δημιουργώ και καινοτομώ στην υποθεματική «Περιδιαβαίνω & καταγράφω ψηφιακά την γειτονιά μου».

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΓΙΑΣΜΟΣ 2021-2022

Το σχολείο ξεκινά τη λειτουργία του για το σχολικό έτος 2021-2022 τη Δευτέρα  13 09 2021. Την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί αγιασμός και οι μαθητές θα λάβουν τις πρώτες οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς.

  • Από 08:15 έως 09:45 θα προσέλθουν οι μαθητές/-τριες όλων των τάξεων φορώντας μάσκα και έχοντας διενεργήσει αυτοδιαγνωστικό (self) test σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός παρουσία αντιπροσωπείας εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών της Πρώτης τάξης. Στη συνέχεια ο ιερέας θα μεταβεί σε όλες τις τάξεις για τον αγιασμό των μαθητών/τριών.
  • Ώρα 10:15 θα αποχωρήσουν οι μαθητές/-τριες με ευθύνη των γονέων τους