Το σώμα μου μού ανήκει, είναι δικό μου

Ποτέ δεν είναι νωρίς να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας σχετικά με το πώς διαχειρίζονται τον εαυτό τους όχι μόνο σε θέματα καθημερινής υγιεινής αλλά και απόλυτης προστασίας από άλλους κινδύνους. Οι δύο αφίσες είναι ενδεικτικές ότι μιλάμε στα παιδιά από νηπιακή ηλικία για το τι μπορούν να δεχθούν και τι όχι σχετικά με το σώμα τους και τον εαυτό τους. Ο «κανόνας του εσώρουχου» είναι ζωτικής σημασίας! Είναι κρίσιμο αυτό και πολύ αναγκαίο, όχι μόνο τώρα, από πάντα ήταν.