ΔΩΡΕΑ ΔΥΟ ΤΑΜΠΛΕΤ

Η παράταξη του Δήμου Παλλήνης «Εμείς, η πόλη μας» παρέδωσε στο σχολείο μας δύο καινούρια τάμπλετ. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων έγινε κλήρωση ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες των οποίων οι γονείς είχαν κάνει αίτημα στο σχολείο, και οι συσκευές παραδόθηκαν σε δύο μαθητές μας.

 

Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου