ΔΙΟIΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασίου Καλλιόπη 6974462207
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξενάκης Αλέξανδρος 6955359398
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοντοδήμα Ακριβή 6932293974
  • ΤΑΜΙΑΣ: Κωνσταντινίδου Παναγιώτα 6906957394
  • ΕΦΟΡΟΣ: Δημητριάδου Δήμητρα 6980165915

e-mail επικοινωνίας: sgk.2dhm.peania@gmail.com