2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

2020-2021

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2ο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
 

 

 

 

Κωδικός Σχολείου Υ.ΠΑΙ.Θ

 

 

9050596

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΠΕΔΟΥΛΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΗΡΟΥ 1 , ΠΑΙΑΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6642296

210 6642294 (Δ/ντής)

Email: 2dimpaian@sch.gr
Blog: https://blogs.sch.gr/2dimpaian
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας
Ελευθέριος Μαραγκουδάκης
Υποδιευθυντής Α & Β Κωνσταντίνα Ανδρέου

Αικατερίνη Δρόσου

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 

Γεώργιος Δάβαρης

 

 

 

Περιεχόμενα

 

Εισαγωγή ……………………………………………………………………………………………………………… 4

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. ……………………………………………………………4

 1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ……………….……..5
 2. Λειτουργία του Σχολείου …………………………………………………………………………………….6
 1. Διδακτικό ωράριο ……………………………………………………………………………………….6
 2. Προσέλευση μαθητών/μαθητριών ………………………………………………………………..7
 3. Αποχώρηση μαθητών/μαθητριών ………………………………………………….…………………….7
 4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου ………………………………………………………….      8
 1. Σχολική και Κοινωνική Ζωή ………………………………………..……………………..………………. 9
 1. Φοίτηση ………………………………………………………………………………………………..…    9
 2. Ολοήμερο……………………………………………………………………………………………………………..9
 3. Προσευχή …………………………………………………………………………………………………………….  10
 4. Σχολικοί χώροι ……………………………………………………………………………..……..           10
 5. Βιβλιοθήκη …………………………………………………………………………………………………………….10
 6. Διάλειμμα ..……………………………………………………………………………………………………………10
 7. Σχολική εργασία ……………………………….. …………………………………………………………11
 8. Επισκέψεις, Εορτές, Εκδηλώσεις………………………………………..…….…………………………..12
 9. Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις………………………………………………………12
 10. Παιδαγωγικός έλεγχος ………………………………………………………………………………….15
 11. Άλλα θέματα ……………………………………………………………………………………………….15
 1. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου ..………………………………….16
 1. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας ……………………………………………………………………………………………………………………………16
 2. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων ………………………………………………………………………………………………………. ………….16
 1. Τηλεφωνική επικοινωνία …………………………………………………………………………………………17
 2. Σύλλογος Γονέων και  Κηδεμόνων…………………………………………………………………….17
 3. Σημασία Σύμπραξης όλων………………………………………………………………………………………. 17
 4. Πολιτική προστασίας από πιθανούς κινδύνους…………………………………………………….…18
 5. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

………………………………………………………………………………………………………………………….. ….18

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σχολική μας κοινότητα,  όπως και όλες οι σχολικές μονάδες της ελληνικής επικράτειας, αποτελεί μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας μας. Το σχολείο οφείλει να προετοιμάσει το μαθητικό πληθυσμό του για την όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξή του σε αυτήν, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε ένα σύνολο κανόνων, που θα μας βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (Ν.4692/2020, άρθρο 37) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, σε συνεργασία με την Υποδιευθύντρια Β΄, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, με την έναρξη του σχολικού έτους, κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 

1.Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών.

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

 • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

 

 

 1. Λειτουργία του Σχολείου
 2. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Για το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    
08:00 – 08:15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08:15 – 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος (1η & 2η  διδακτική ώρα)
09:40 – 10:00 20΄ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος (3η & 4η διδακτική ώρα)
11:30 – 11:45 15΄ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:35 – 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα
Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:15 – 13:20  

Αποχώρηση μαθητών/τριών του υποχρεωτικού προγράμματος – Προσέλευση μαθητών/τριών Ολοήμερου Προγράμματος, μετάβαση στην αίθουσα σίτισης.

13:20 – 14:00  40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος, Σίτιση.
14:00 –  14:15 15΄ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14:15 – 15:00 45΄  

2η διδακτική ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη – Προετοιμασία

Λήξη 1ης περιόδου Ολοήμερου Προγράμματος
15:00 – 15:15 15΄ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15:15 – 16:00 45΄  

3η διδακτική ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος
 1. Προσέλευση μαθητών/μαθητριών
 •  Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται με σχολαστικότητα το ωράριο προσέλευσης των μαθητών /τριών. Η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου μας. Αφορά δε, μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 •  Οι μαθητές/τριες προσέρχονται από τις 08:00 έως τις 08:15 από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του σχολείου (8:15 ακριβώς). Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, η πόρτα της εισόδου θα παραμένει κλειστή, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες να απασχοληθούν απρόσκοπτα με το έργο τους.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια καθυστερήσει δικαιολογημένα και σε συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης ή τον Διευθυντή του σχολείου, έρχεται συνοδευόμενος/η  από το γονέα/κηδεμόνα του/της κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι κατά τη διάρκεια της 1ης διδακτικής περιόδου.
 • Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες συνοδεύουν τα παιδιά τους ως την κεντρική είσοδο του σχολικού χώρου (πεζόδρομος) και, αφού βεβαιωθούν ότι τα παιδιά τους  εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει  το κουδούνι της έναρξης του ωρολογίου προγράμματος.
 • Δεν επιτρέπεται οι γονείς/κηδεμόνες να εισέρχονται στους χώρους του σχολείου προκειμένου να συνοδεύουν τους μαθητές/τριες.
 • Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης.
 • Οι μαθητές/τριες, κατά την πρωινή προσέλευση, δεν εισέρχονται στο εσωτερικό του σχολείου αλλά στον προαύλιο χώρο με τις τσάντες τους, εκτός αν υπάρξει για ειδικούς λόγους άλλη οδηγία.

 

ΙΙΙ. Αποχώρηση  μαθητών/μαθητριών

Η αποχώρηση  των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

 • Στο τέλος του 6ώρου, στις 13:15, από την είσοδο-έξοδο (πεζόδρομος) του σχολείου και από την οδό Ανθηρού, για όσα παιδιά χρησιμοποιούν το λεωφορείο από την ημέρα που θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται εγκαίρως για την παραλαβή των μαθητών/μαθητριών και παραμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης.
 • Όσοι μαθητές/τριες είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Ολοήμερο Πρόγραμμα αποχωρούν είτε στις 15:00 είτε στις 16:00 ανάλογα με τη δήλωση που έχουν υποβάλει οι γονείς – κηδεμόνες για την ακριβή ώρα αποχώρησής τους.
 • Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών έχουν την αποκλειστική ευθύνη της ασφάλειας των παιδιών τους μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει και να γνωρίζουν το ωράριο του σχολείου και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου λειτουργίας (εορτές, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, κλπ.).
 • Οι μαθητές και οι μαθήτριες, που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία του.
 • Όσοι ενήλικες συνοδεύουν μαθητές/τριες κατά την αποχώρησή τους, πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στις εξόδους του σχολείου. Έτσι εξασφαλίζεται και η καλή ψυχολογία των παιδιών και η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια έχει ξεχάσει να πάρει από την τάξη κάποιο προσωπικό του/της αντικείμενο (βιβλία, τετράδια, ρούχα, κλπ.) θα το παραλαμβάνει την επόμενη ημέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
 • Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας, δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες.
 • Σε περίπτωση σεισμού ή άλλης έκτακτης ανάγκης οι μαθητές/τριες θα βρίσκονται στο κάτω προαύλιο (που συνορεύει με το 2ο Νηπιαγωγείο), από όπου θα γίνεται η παραλαβή τους με απόλυτη τάξη, σύμφωνα με το σχέδιο ετοιμότητας της Πολιτικής Άμυνας του σχολείου μας και αφού οι γονείς ενημερώσουν τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος.
 •  Οι μαθητές/τριες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια και μόνο για πολύ σοβαρό λόγο (π.χ. ασθένεια). Στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά πρέπει να παραλαμβάνονται από τον γονέα – κηδεμόνα (ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο), αφού συναινέσει  ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος ή η Διεύθυνση και συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ο λόγος αποχώρησης και η ανάληψη ευθύνης  της αποχώρησης του μαθητή/τριας από τον  γονέα – κηδεμόνα.
 1. IV. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τη νομοθεσία και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρως για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

 

 

3.Σχολική και Κοινωνική Ζωή

 1. Φοίτηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η συμμετοχή των μαθητών /τριών πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση, χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Αν συντρέχει σοβαρός λόγος απουσίας του μαθητή/τριας από το σχολείο, πρέπει να ενημερώνεται αυθημερόν  η Διεύθυνση του σχολείου και ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος και κάθε άλλης σχολικής δραστηριότητας.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να έρχονται στο σχολείο υγιή και έχοντας πλήρως αναρρώσει από τυχόν ασθένειες, ώστε και τα ίδια να παρακολουθούν το σχολικό τους πρόγραμμα αποτελεσματικά, αλλά και να μην αποτελούν αιτίες μετάδοσης ασθενειών. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χορήγηση φαρμάκου  στους μαθητές/τριες από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο  μάθημα Φυσικής Αγωγής και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας, το οποίο, συμπληρώνεται από παιδίατρο και έχει τριετή  ισχύ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο οι γονείς – κηδεμόνες των παιδιών των Α΄ και Δ΄ τάξεων.

Σε περιπτώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμών τηλεφώνων πρέπει να ενημερώνεται αμέσως το σχολείο.

Οι γονείς των παιδιών των μικρότερων τάξεων (Α’, Β΄ και Γ’) γράφουν  με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το ονοματεπώνυμο και το τμήμα κάθε μαθητή/τριας στα δοχεία φαγητού και νερού, καθώς και στα μπουφάν και στις ζακέτες τους (εσωτερική πλευρά).

 1. Ολοήμερο

 Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα φοιτούν οι μαθητές/τριες των οποίων οι γονείς – κηδεμόνες έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Δε γίνεται δεκτή μερική φοίτηση (για ορισμένες μόνο ώρες ή ημέρες). Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.

Οι μαθητές/τριες του Ολοήμερου Προγράμματος θα πρέπει να έχουν μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής διατροφής, καθώς το σχολείο είναι εξοπλισμένο με ψυγείο και θερμοθάλαμο, όπου μπορούν να το τοποθετούν κατά την πρωινή προσέλευση.

 • Προσευχή

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, ωστόσο πρέπει να βρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

 

 1. Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι χώροι να διατηρούνται καθαροί και ασφαλείς. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα των σχολικών αιθουσών, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες.   

 1. Βιβλιοθήκη

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης του σχολείου μας γνωστοποιείται σε γονείς και μαθητές/μαθήτριες στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές και οι γονείς υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα τα οποία αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης αλλά και τον δανεισμό και διαχείριση των βιβλίων από τους μαθητές.

 

 1. Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες κατεβαίνουν στον προαύλιο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονεί ο Σύλλογος Διδασκόντων στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.

Με την έναρξη του διαλείμματος, ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο τμήμα εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού κλειδώσει την αίθουσα και συνοδεύει τους μαθητές/μαθήτριές του, που τον/την αναμένουν, στον χώρο του διαλείμματος, όπου βρίσκονται οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή των μαθητών/τριών στις αίθουσες και τους διαδρόμους του σχολικού κτιρίου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων  ο χώρος παραμονής και ο τρόπος επόπτευσης των μαθητών.

Το διάλειμμα είναι χρόνος χαλάρωσης, παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, πρωτίστως όμως χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών κ.τ.λ.). Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να αποφεύγουν τσακωμούς και διαπληκτισμούς και για οποιοδήποτε πρόβλημα   ή δυσκολία αντιμετωπίζουν  απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν ήδη από το σπίτι τους το δεκατιανό τους και να μην το παραλαμβάνουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από τους γονείς/κηδεμόνες τους για τους προφανείς λόγους της ασφάλειας και της ισότητας.

Στην προσπάθειά μας να αναπτυχθεί η συνέπεια και η υπευθυνότητα των παιδιών, δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνουν, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή του σχολικού προγράμματος εν γένει, προσωπικά τους αντικείμενα (βιβλία, τετράδια, ρούχα, κλπ.) που έχουν ξεχάσει στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου.

Με τη λήξη του διαλείμματος και το χτύπημα του κουδουνιού, οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται και κάνουν γραμμές στους προκαθορισμένους για κάθε τάξη χώρους συγκέντρωσης. Στη συνέχεια, παραλαμβάνονται και συνοδεύονται στην αίθουσα διδασκαλίας από τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν μάθημα. Κατά την είσοδό τους στο κτίριο ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που έχουν Φυσική Αγωγή, παραμένουν στο προαύλιο με τον/την εκπαιδευτικό του μαθήματος.

 • Σχολική εργασία

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση.

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα, ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος.

Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

 • Επισκέψεις – Εορτές – Εκδηλώσεις

 Οι εθνικές εορτές, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι πολιτιστικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος και συμβάλλουν στην υλοποίηση των παιδαγωγικών στόχων.  Η παρουσία και συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε αυτές είναι υποχρεωτική και κρίνεται αναγκαία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της πνευματικής τους καλλιέργειας.Οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος (π.χ. λόγος υγείας).

Στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών επισκέψεων τηρείται το σχολικό ωράριο και απαιτείται έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων.

Στις περιπτώσεις των  εορτών το πρόγραμμα τροποποιείται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου.

 1. Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Ο Διευθυντής

 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 • Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.
 • Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.
 • Απευθύνει στους διδάσκοντες/στις διδάσκουσες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

 

Οι εκπαιδευτικοί

 • Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των στελεχών της εκπαίδευσης.
 • Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 • Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 • Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τα αρμόδια στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.
 • Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής, τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.

Οι μαθητές/μαθήτριες

 • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Συνεργάζονται μεταξύ τους και να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.
 • Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του. Δεν ρυπαίνουν τους σχολικούς χώρους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Δεν χαράζουν και δεν γράφουν σε θρανία, τοίχους και ταμπλό.
 • Φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση των αιθουσών και των υπόλοιπων χώρων του σχολείου.
 • Δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία.
 • Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική, κοινωνική, ηλεκτρονική ή ψυχολογική).
 • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα: 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος. 3. Απευθύνονται στον Διευθυντή.
 • Δεν βάζουν, για κανέναν λόγο και με καμία πράξη, σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα και την ακεραιότητα των άλλων (τρέξιμο στις σκάλες, τρικλοποδιές, σπρωξίματα – απότομο κλείσιμο της πόρτας – κλπ.).
 • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
 • Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.
 • Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
 • Δεν επικοινωνούν οι ίδιοι τηλεφωνικώς με τους γονείς/κηδεμόνες τους σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος. Αναφέρονται σε εκπαιδευτικό ο οποίος κατά την κρίση του αναλαμβάνει και την επικοινωνία.
 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να είναι ντυμένοι/ες με απλά, ευπρεπή  και άνετα ρούχα. Όταν έχουν γυμναστική, πρέπει να φορούν φόρμες και αθλητικά παπούτσια.

  Γονείς και κηδεμόνες

 • Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται εγκαίρως και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.
 • Ενημερώνονται προσεκτικά για όλες τις ανακοινώσεις του σχολείου που γίνονται γνωστές με έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω τρόπους:

α. μεταφέρονται από τα παιδιά, β. αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων, γ. αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δ. αναρτώνται στο ιστολόγιο του σχολείου.

 • Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.
 • Ενημερώνουν εγκαίρως και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.
 • Φροντίζουν να συμπληρώνουν και να επιστρέφουν στο σχολείο εγκαίρως τα έντυπα που τους αποστέλλονται.

 

 

 1. Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή  της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου – γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

 

 1. Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

Κινητά τηλέφωνα – φωτογραφικές μηχανές

Δεν επιτρέπεται  στους χώρους του σχολείου η χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς και οποιουδήποτε μέσου επεξεργασίας ήχου και εικόνας.

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

 

Διατροφικές επιλογές

 • Είναι καλό όλοι οι μαθητές/ τριες να τρέφονται υγιεινά και στο σχολείο. Δεν θα πρέπει οι γονείς να δίνουν για κολατσιό στα παιδιά σοκολάτες, σνακς, αναψυκτικά, αλλαντικά  κλπ.
 • Εκδηλώσεις για γενέθλια και ονομαστικές εορτές των παιδιών (κοπή τούρτας, πάρτι κτλ.) δεν μπορούν να πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου.

Οχήματα γονέων/κηδεμόνων -επισκεπτών

Απαγορεύεται η είσοδος οχήματος στον πεζόδρομο (είσοδος του σχολείου), στον χώρο στάθμευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και η στάθμευση στην οδό Ανθηρού, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της σχολικής μονάδας (08:00. – 16:00) για λόγους  ασφάλειας  των παιδιών.

 1. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

 

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.

Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή του Σχολείου.

 

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.
 • Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση
 • Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.
 • Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.
 • Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

 

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.

 

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται το blog του Σχολείου και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου.

 

III. Τηλεφωνική επικοινωνία:

 

Οι γονείς κηδεμόνες καλούν στο σχολείο όταν συντρέχει σημαντικός λόγος και μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Κατά την τηλεφωνική  επικοινωνία φροντίζουν να είναι σύντομοι, καθώς υπάρχει μία και μόνο τηλεφωνική γραμμή, η οποία εξυπηρετεί το σύνολο των αναγκών όλης της σχολικής μας μονάδας.

Ειδικότερα, στον τηλεφωνικό αριθμό 210 6642294 μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου, ενώ στον τηλεφωνικό αριθμό 210 6642296 μπορούν να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων με τους εκπαιδευτικούς.

 

 1. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

 1. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

 

 1. I Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων − μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης −  για να επιτύχει στην αποστολή του. Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης και  εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξή τους.  Γι’ αυτό ελπίζουμε στην αρμονική συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς κοινός μας στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας.

 1. Πολιτική προστασίας από πιθανούς κινδύνους

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντής οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

 

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

Ως χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης έχει οριστεί το κέντρο του κάτω προαυλίου του σχολείου.

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

 

 1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό), με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.

 

 

 

Παιανία, 22 Απριλίου  2021

 

Ο Διευθυντής

 

Ελευθέριος Μαραγκουδάκης

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

 

 

Γεωργία Ρογάρη

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………………………….

 

 

 

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

 

Δημήτριος Νικολετσόπουλος

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………………………….