Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτή τη βδομάδα στο Α Εργαστήριο Δεξιοτήτων της θεματικής ΕΥ ΖΗΝ με υποθεματική <Οδική ασφάλεια-κυκλοφοριακή αγωγή> ασχοληθήκαμε αρχικά με την εξέλιξη των μέσων μεταφοράς από την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε αυτά που κυκλοφορούν στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Κατανοήσαμε την αξία των μέσων για την καθημερινή μας ζωή

 » Read more