Πρώτες μέρες στο Νηπιαγωγείο

Οι πρώτες μέρες στο Νηπιαγωγείο είναι πολύ δύσκολες για τα παιδιά , αλλά και πολύ σημαντικές, γιατί καλούνται να αποχωριστούν το γνώριμο οικογενειακό περιβάλλον και να προσαρμοστούν σε ένα νέο και άγνωστο, κι αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολο.

Τις δύο πρώτες βδομάδες στο Νηπιαγωγείο μας γνωριστήκαμε με τα παιδιά , κι αυτά μεταξύ τους, άρχισαν να αναπτύσσουν φιλίες και να οικοδομούν σχέσεις, μέσα από ποικίλα παιχνίδια γνωριμίας , και ουσιαστικά να προσαρμόζονται στη νέα σχολική πραγματικότητα. Γνωρίσαμε το χώρο του σχολείου και τις λειτουργίες του.

Συζητήσαμε και θέσαμε από κοινού κανόνες για να μπορούμε να ζούμε καλύτερα, και υποσχεθήκαμε να τους τηρούμε. Κάναμε ομαδική εργασία με τους κανόνες και τους αναρτήσαμε στην τάξη.

Τέλος παίξαμε , τραγουδήσαμε και χορέψαμε ομαδικά!

IMG_20170920_121005 IMG_20170920_120939 IMG_20170920_101048 IMG_20170919_093347 IMG_20170919_092349 IMG_20170919_092343 IMG_20170919_092335 IMG_20170919_092322 IMG_20170919_092031