Τα 20 Μολυβάκια

Τα 20 Μολυβάκια είναι ο ψηφιακός τόπος της Γ1 Τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Στον χώρο αυτόν θα βρείτε δραστηριότητες που υλοποιούνται κυρίως στην Ευέλικτη Ζώνη, αλλά και στα άλλα μαθήματα και αφορούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης σχολικής κοινότητας  σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

     
    

Φωτογραφίες: Γιώργος Κ., Κωνσταντίνα, Μιχαήλ,Κ., Σιλουανή, Μιχαήλ-Άγγελος, Θωμαΐς, Χριστίνα