Καλωσήρθατε

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε νέα, ανακοινώσεις και πληροφορίες για το σχολείο μας.
Επισκεφτείτε τις διάφορες σελίδες μας για να μάθετε περισσότερα.

Εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που πλαισιώνουν το σχολείο μας, την προσβασιμότητα στο σχολείο μας, τον κανονισμό λειτουργίας, τα νέα του σχολείου μας και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Ευχαριστήριο μήνυμα στην γαλακτοβιομηχανία ΚΟΡΦΗ

Ευχαριστούμε την διεύθυνση και το προσωπικό της γαλακτοβιομηχανίας ΚΟΡΦΗ στην Κατερίνη,για την υποδοχή,φιλοξενία και την ξενάγηση του σχολείου μας στις εγκαταστάσεις,την Τετάρτη 6-6-2018.

EΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018. Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.).Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

1. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση

2.Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών  το οποιο αναζητείται από το Νηπιαγωγείο

3.Αποδεικτικό στοιχείο,  από το οποίο, διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή(Λογαριασμός ΔΕΚΟ:ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑ κ.α)

4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και
αποχώρηση του νηπίου

5.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

6.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015
εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της περ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (Α΄38),η φοίτηση των προ-νηπίων(γεννηθέντα το έτος 2014) είναι υποχρεωτική.

Δικαιολογητικά εγγραφών σχολικού έτους 2017-2018

1.Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση(δίνεται από τη σχολική μονάδα)

2.Πιστοποιητικό γέννησης(αναζητείται από τη σχολική μονάδα)

3.Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας(λογαριασμός ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΔΕΥΑΚ κ.α)

4.Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα(δίνεται από τη σχολική μονάδα)

5.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του νηπίου,στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

5.Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ,δίνεται από τη σχολική μονάδα)

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για τη σχολικό έτος 2017-2018

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από 2-5-2017 έως 19-5-2017.Εγγραφές μετά τις 19 Μαϊου 2017 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία θα είναι γεννημένοι το 2012 και 2013(Νήπια και προνήπια).