Εγγρφές για το σχολικό έτος 2024-25

 

Χωρίς τίτλο

 

Για το σχολικό έτος 2024-25 εγγράφονται μαθητές/τριες

γεννημένοι/ες το 2019 και το 2020.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και

χρειάζονται την έγκριση την  Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης του Ν. Φωκίδας.

 

 

Ενημερωθείτε από την σχετική εγκύκλιο.Λήψη αρχείου

 

 

Στη σχολική μονάδα  πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω:

(μετά από  τηλεφωνική επικοινωνία):

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
  • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,  από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του έτερου γονέα  για την εγγραφή του/της μαθητή /τριας
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/της μαθητή/τριας  επίσημα μεταφρασμένο μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές.
  • Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
  • Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια ,φωτοτυπία σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.
  • Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιμέλειας σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης.

 

Α.Δ.Υ.Μ.Λήψη αρχείου

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΛήψη αρχείου

 

 

 

 

 

 

Ώρες επικοινωνίας:11.15 πμ-12μ.μ     στο τηλ. 2265028724

Πληροφορίες κ. Ιουλία Πούρικα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση