Μάρτιος 2017 αρχείο

Ο κύκλος ζωής της πασχαλίτσας

Σχήματα τρίγωνο

Πήραμε τρια διαφορετικά μεγέθη τριγώνων, τα συνθέσαμε… Κόψαμε τρίγωνα , τα συνθέσαμε και τα κολήσαμε

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση