Σεπτέμβριος 2023 αρχείο

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-23

Λήψη αρχείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2022-23

Λήψη αρχείου

Συλλογικός προγραμματισμός 2021-22

Λήψη αρχείου

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Λήψη αρχείου

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Λήψη αρχείου

2022 – 23

2021 – 22

2020 – 21

Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2023-24

Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση