ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει πληροφοριακό υλικό σχετικά με το δωρεάν

Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.) της A΄ Ψυχιατρικής

Κλινικής του ΕΚΠΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση