no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set

Άρθρα σχετικά με ΒΔ Σχολική Κοινωνική Ζωή 14-15

Συντονιστής καθηγητής: Καμπαράκη Ελ. (ΠΕ14.04)

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες προβληματίστηκαν, συζήτησαν, για τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη σχολική ζωή, και πως συμβάλουν οι μαθητές με τη συμπεριφορά τους στη λειτουργία του σχολείου. Ένα από τα προβλήματα που αναδείχθηκε  ήταν αυτό της ενδοσχολικής βίας. Έτσι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, αξιοποιώντας το διαθέσιμο υλικό από την συνεργασία μας με την κα Αθηνά Καραβόλτσου Εκπαιδευτικός Αγωγής Υγείας, (Msc) Θεατρολόγος, (Mst) Μαθηματικός,  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio 2013-2015, «Εκφοβισμός των εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου» της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

Με βιωματικό τρόπο με τους μαθητές εξηγήσαμε τις μορφές ενδοσχολικού εκφοβισμού, αναλύσαμε με παιχνίδι ρόλων πιθανά περιστατικά, εξέφρασαν τα συναισθήματα που προκαλούνται τόσο στους θήτες όσο και τα θύματα, και κλήθηκαν να προτείνουν λύσεις σε πραγματικά περιστατικά.

IMG_20150709_124402 IMG_20150709_124837 IMG_20150709_124911

κάτω από: ΒΔ Σχολική Κοινωνική Ζωή 14-15, ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συντονιστής καθηγητής: Τσονοπούλου μαρία – Χριστίνα (ΠΕ06)

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και το κάθε παιδί ανέλαβε ρόλους, π.χ, θύμα, θύτης ή παρατηρητής. Τα παιδιά έγραψαν σενάρια και προσπάθησαν να βρούν μέσα από συζήτηση πώς θα μπορούσαν να θέσουν όρια στον εαυτό τους και να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες συμπεριφοράς του σχολείου.

Ζωγράφισαν το σχολείο όπως το φαντάζονται και στα πλαίσια του παιχνιδιού ετοίμασαν ένα σκετσάκι, ένα περιστατικό παρενόχλησης σ’ ένα διάλειμμα.

Η ανταλλαγή απόψεων, η αλλαγή ρόλων βοήθησε τα παιδιά να μπουν στη θέση του άλλου, να μάθουν να συνεργάζονται και να σέβονται τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους.

κάτω από: ΒΔ Σχολική Κοινωνική Ζωή 14-15, ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συντονιστής καθηγητής: Καλογιάννης Νικόλαος (ΠΕ05).

Στάδια – Στόχοι:

  1. Οι μαθητές επικοινωνώντας μεταξύ τους αισθάνονται ότι ανήκουν σε ομάδα. Γνωριμία με λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και χρήση γραπτού λόγου.
  2. Καλλιέργησαν την αίσθηση του ανήκειν σε ευρύτερη κοινότητα (σχολική) και αλληλοστήριξη για επίτευξη κοινών στόχων.
  3. Σύσφιξη σχέσεων με αμοιβαία εμπιστοσύνη και αντίληψη συναισθηματικών καταστάσεων που προκύπτουν
  4. Οι μαθητές γνωρίζουν α) βασικά συναισθήματα, β) έλεγχο ακραίων συναισθημάτων, γ) ενσυναίσθηση, για αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων, δ) συναισθηματική νοημοσύνη για βελτίωση του χαρακτήρα τους και των διαπροσωπικών σχέσεων τους, ε) ΑΓΧΟΣ και πως αντιμετωπίζεται.

Χρησιμοποιήθηκαν ΜΕΣΑ: προσκλήσεις, ζωγραφιές, παγωμένες εικόνες (φωτογράφηση), ταινία DVD.

project2

κάτω από: ΒΔ Σχολική Κοινωνική Ζωή 14-15, ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συντονιστής καθηγητής: Βάρσου Κατερίνα (ΠΕ01).

Κατά τη διάρκεια του σχ. Έτους 2014 – 2015 οι μαθητές , με στόχο να εντοπίσουν και να διακρίνουν αξίες και συμπεριφορές που ισχύουν στο κοινωνικό πλαίσιο , εκπόνησαν τις εξής ομαδικές και ατομικές εργασίες:

  1. Κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν μέσα στην τάξη – Αξίες που διέπουν τη ζωή μας.
  2. Η κοινωνία των μελισσών διδάσκει την κοινωνία των ανθρώπων.
  3. Η φιλία στη ζωή των εφήβων.

Η πρώτη εργασία εκπονήθηκε στη διάρκεια του Α τριμήνου όπου οι μαθητές ανέλαβαν σε ομάδες να καταγράψουν κανόνες συμπεριφοράς και αξίες που έχουν σημασία για τη δική τους προσωπική ζωή.

Στο Β τρίμηνο οι μαθητές αφού παρακολούθησαν ταινία σχετική με την κοινωνία των μελισσών, συζητώντας στη συνέχεια σε ομάδες , κατέγραψαν στοιχεία από τη ζωή των μελισσών που διδάσκουν την ανθρώπινη κοινωνία.

Στο Γ τρίμηνο οι μαθητές εκπόνησαν εργασία σχετική με τη φιλία στη ζωή των εφήβων.

Τα συμπεράσματα όλων των εργασιών καταγράφηκαν σε πόστερ.

project1

κάτω από: ΒΔ Σχολική Κοινωνική Ζωή 14-15, ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατηγορίες