no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set

«Αναβιώνοντας τη σχολική μας βιβλιοθήκη»

Συγγραφέας: | 29 Ιουνίου, 2015
| 3 σχόλια |

Συντονιστής καθηγητής : Απέργη Βασιλική (ΠΕ07)

Δραστηριότητες

  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες μαθητές για τους λόγους επιλογής του θέματος, τη σχέση τους με τα βιβλία, το δανεισμό αυτών , τις βιβλιοθήκες και την γνώμη τους για την υπάρχουσα βιβλιοθήκη
  • Πρώτη γνωριμία με τη σχολική  βιβλιοθήκη, πρώτες εντυπώσεις, δημιουργία ομάδων εργασίας α. καταγραφή και νέα αρίθμηση χαρτών, β. καταγραφή εγκυκλοπαιδειών, γ. καταγραφή λογοτεχνικών βιβλίων, δ. καταγραφή άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υπάρχοντος υλικού . κατάρτιση ερωτηματολογίου σχετικά με τη σχολική μας βιβλιοθήκη για διανομή και συμπλήρωση όλους τους μαθητές του σχολείου
  • Αποτίμηση και αξιολόγηση ερωτηματολογίου και βάσει αυτού δημιουργία προτάσεων αξιοποίησης και αναμόρφωσης των χώρων της σχολικής βιβλιοθήκης και των χαρτών
  • Δημιουργία καταλόγου βιβλίων και χαρτών και ανάρτησή τους στις τάξεις
  • Συγγραφή γράμματος αποστολής δωρεάν βιβλίων-βάσει των επιθυμιών των μαθητών που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο- τη  από εκδοτικούς οίκους στο σχολείο μας
  • Δημιουργία αφίσας και λογότυπου για τη βιβλιοθήκη με συμμετοχή των μαθητών της β΄ τάξης  στο μάθημα των εικαστικών
  • Καθαρισμός και αναδιάταξη χώρου της σχολικής βιβλιοθήκης στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας
  • Τελικές εργασίες μαθητών και παρουσίαση αυτών με θέμα

α. ιστορία των βιβλιοθηκών ( 2 ομάδες)

β. Σημαντικότερες ελληνικές βιβλιοθήκες

γ. Σημαντικότερες βιβλιοθήκες εκτός ελλαδικού χώρου

κάτω από: ΒΔ Πολιτισμός-Δραστηριότητες Τέχνης 14-15, ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Κατηγορίες