Οδηγίες για την προστασία από τον κορονοϊό COVID19

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε οδηγίες για την προφύλαξη από τον κορονοϊό. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε με προσοχή.

 Λήψη αρχείου