Πρόγραμμα webex 12-3 και 13-3.

Σύνδεσμος Μαρίας Βαγγελή: https://minedu-primary2.webex.com/meet/marivang3 Σύνδεσμος Ελένης Βασιλειάδη: https://minedu–secondary.webex.com/meet/elenivasileiadi Σύνδεσμος Πάρι Βαφειάδη: https://minedu-primary2.webex.com/meet/vafiadisp Meeting number:  1246164284 ΕΛΕΝΗ ΘΥΜΗ’s Personal Room https://minedu-primary2.webex.com/meet/elethymi | 26713398194 Σύνδεσμος Νίκου Γεωργίου https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=m392a67cf0de99c5dcf4ada35cb810f63 Σύνδεσμος Γιούλα Μίχα: https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=m41d6d53cb8694810bdaa6f7007d66099 Σύνδεσμος Καλιόπη Λάμπρου: https://meet300.webex.com/meet300/j.php?MTID=m4759e34f0a3b625f9a2c37b08759c2ad ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ’s Personal Room https://minedu-primary2.webex.com/meet/antigch | 1215112109 Σύνδεσμος Αθανασίας Φλυρή: …

Συνεχίστε την ανάγνωση