Ωρολόγιο πρόγραμμα

Προσέλευση Μαθητών Πρόγραμμα Ολοήμερου
08:00  π.μ. – 8:15 π.μ. 13:15 – 13:20
1η 08:15 – 09:00 Διάλειμμα 5′
Αποχώρηση μαθητών
κανονικού προγράμματος
2η 09:00 – 09:40
Διάλειμμα 20′
3η 10:00 – 10:45 13:20 – 14:00
Φαγητό – Χαλάρωση
4η 10:45 – 11:30
Διάλειμμα 15′
14:00 – 14:15
Διάλειμμα
5η 11:45 – 12:25
Διάλειμμα 10′
14:15 – 15:00
Προετοιμασία
6η 12:35 – 13:15
Αποχώρηση μαθητών 
13.15
Αποχώρηση μαθητών 
15.00
15:15 – 16:00
Μάθημα Ειδικότητας
Αποχώρηση μαθητών 
16.00