ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας παραθέτουμε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρουσμάτων Covid σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄7/6-1-2022 που θα ισχύουν σε όλες τις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας από 10-1-2022. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ.αρ.Φ.6/22510/Δ1/25-2-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά θα γίνονται από 1-3-2021 έως  20-3-2021. Επισυνάπτουμε οδηγίες εγγραφής για το νηπιαγωγείο μας, τα όρια του […]

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα  πραγματοποιηθούν από 15-5-2020 έως 30-5-2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας […]