ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η συμμετοχή των παιδιών για τη δημιουργία αφίσας για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου μας οδήγησε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία και είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχτούν δύο. Όλες οι αφίσες μας […]