Απρίλιος 2022

1

Οι πρότερες γνώσεις των παιδιών για το τι είναι δικαίωμα αποτυπώνονται στον εννοιολογικό χάρτη μας ο οποίος και θα συμπληρώνεται με κάθε νέα γνώση.  Με αφορμή το δικαίωμα όλων μας […]