Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο

Στο Διδακτικό Προσωπικό του Νηπιαγωγείου μας, προστέθηκε και η κ.Δημητροπούλου Γωγώ , για τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

Λεπτομέρειες για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο , μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη εγκύκλιο :Λήψη αρχείου