ηλεκτρονική επικοινωνία

Εδώ, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα , να μας ενημερώσετε για το λόγο απουσίας του παιδιού σας ή να υποβάλετε έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν στην εγγραφή / φοίτηση του παιδιού σας στο Σχολείο :

mail@18nip-petroup.att.sch.gr