Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες/ώρες που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς στο σχολείο για Ενημέρωση Προόδου θα ανακοινωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου.