Άρθρα: Φεβρουάριος 21, 2017

Εργασίες μαθητών και μαθητριών της Α τάξης του 15ου Γυμνασίου 2016-17 και Δράσεις Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής. Υπεύθυνη καθηγήτρια κα Ασπόστου Αικατερίνη, Οικιακής Οικονομίας.