Άρθρα: Φεβρουάριος 7, 2016

Στους φετινούς αγώνες ανώμαλου δρόμου 2 χιλιομέτρων κοριτσιών συμμετείχε και διακρίθηκε καταλαμβάνωντας τη 2η θέση η μαθήτρια Κόκα Μαρία του τμήματος Β2. Θερμά συγχαρητήρια και εις ανώτερα!

«Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – ΑΠ1» (MIS 520704 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Οι Πράξεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών […]