Βιωματικό εργαστήριο από την ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

1674579180593

 

Στο πλαίσιο δράσεων για τον άξονα αξιολόγησης του ΙΕΠ “Σχέσεις μεταξύ των μαθητών” και συγκεκριμένα για το σχέδιο δράσης “Εγώ, εσύ, αυτός…Εμείς” πραγματοποιήθηκε στις 24/01/2023 βιωματικό σεμινάριο για τους μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού από εκπροσώπους της Πρότασης Ζωής.