Το σχολείο μας

logoΤο 12ο Δημοτικό σχολείο Βόλου είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία του Βόλου σε δυναμικό μαθητών.

Βρίσκεται μεταξύ των οδών Γ. Δήμου και Κύπρου με κεντρική είσοδο επί της Γ. Δήμου.

Χτισμένο το 1979 το σχολείο πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου σχολείου.