Ωρολόγιο Προγράμματα

Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2023 – 2024Λήψη αρχείου

Kατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα εξαθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία:

Image00007