| αποθετήρια

…τα αποθετήρια, ο ιστός των σχολικών μονάδων…

λειτουργούν ως αμφίδρομα δίκτυα για την υποστήριξη των ομοθεματικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων των σχολικών μονάδων. Τα αποθετήρια, με επίκεντρο τη βιβλιοθήκη σχολικών δραστηριοτήτων, συγκεντρώνουν και διανέμουν εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζοντας διαρκώς τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς. Τα αποθετήρια αλφαβητικά:

• αποθετήριο εκπαιδευτικής κληρονομιάς

• αποθετήριο μαθητικών ανακαλύψεων

• αποθετήριο σχολικού τύπου (μικροί δημοσιογράφοι, ράδιο τετράδιο)

«μικροί καλλιεργητές» (αποθετήριο σχολικών καλλιεργειών)

• ομάδες τεχνών

• πρεσβευτές καλών ιδεών (αποθετήριο καλών ιδεών)

«Ταΰγετος, φύση και πολιτισμός», αποθετήριο

«φιλόβιβλον» (δημιουργία και οργάνωση βιβλιοθηκών – υλικοθηκών)Αφήστε μια απάντηση