| ιδεοσκόπιο

σελίδα υπό κατασκευή

Η – – – – – – –

Helmepa

Ενημερωτικό Δελτίο

Είναι η κοινή πρωτοβουλία Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών που διακήρυξαν το 1982 στον Πειραιά, πως εθελοντικά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξαφανίσουν τη θαλάσσια ρύπανση που προέρχεται από τα πλοία και να ανυψώσουν το επίπεδο ασφάλειας σε αυτά.

Το περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» λειτούργησε για πρώτη φορά το 1993, με αφορμή τις προτάσεις 150.000 μαθητών που επισκέφτηκαν τις περιβαλλοντικές Εκθέσεις της HELMEPA στο διάστημα 1983 – 1992 και την επιθυμία τους να έχουν ένα βήμα μέσω του οποίου θα μπορούσαν να εκφράζουν τις ιδέες τους, αλλά και τις ανησυχίες τους για θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε 4.000 μαθητές, ηλικίας 5-13 ετών, από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν εθελοντικά να γνωρίσουν το φυσικό, κυρίως το παράκτιο και θαλάσσιο, περιβάλλον της πατρίδας μας και τρόπους προστασίας του, μέσα από το Σχέδιο Δράσης του.

Το ανανεωμένο Σχέδιο  Δράσης του σχολικού έτους 2012-2013 http://www.helmepajunior.gr/action_plan_gr_2012_2013.pdf προτείνει 30 δραστηριότητες χωρισμένες στις παρακάτω ενότητες:

– Δραστηριοποιούμαι για το περιβάλλον στο σχολείο

–  Δραστηριοποιούμαι για το περιβάλλον εκτός σχολείου

– Παίζω και ερευνώ

– Μαθαίνω για τα πλοία και τη Ναυτιλία

Στις Ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλεται υλικό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: το Σχέδιο Δράσης, ταυτότητες μέλους, κονκάρδες, αφίσες, ημερολόγια και την εφημερίδα «Τα Γλαρόπουλα» με τα νέα του Προγράμματος και δραστηριότητες των ίδιων των παιδιών.


Επίσης οι Ομάδες καλούνται να πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, με θέμα σχετικό με το περιβάλλον και επιλεγμένο από μηνύματα των ίδιων των παιδιών. Το έργο που θα κριθεί καλύτερο παίρνει το 1ο Βραβείο το οποίο είναι η εκτύπωσή του σε Αφίσα με τα ονόματα των μελών της Ομάδας και του Εκπαιδευτικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Παιδικής HELMEPA, www.helmepajunior.gr όπου υπάρχει και η Αίτηση Συμμετοχής (http://www.helmepajunior.gr/form.php) ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της HELMEPA: τ/φ 210-9343088 και e-mail helmepajunior@helmepajunior.gr

ιστότοπος (www.helmepa.gr)

Αίτηση συμμετοχής σχολείου – εκπαιδευτικού

Εκπαιδευτικό Υλικό: Αφίσα: πόσα χρόνια χρειάζονται για να διαλυθούν στη θάλασσα;

Εκπαιδευτικό Υλικό: Αφίσα: Μεσόγειος χωρίς σκουπίδια

Εκπαιδευτικό Υλικό: Αφίσα: Θαλάσσιος κόσμος


M – – – – – – –

Μεσόγειος SOS

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, υλοποιεί για τη σχολική χρονιά 2012-13 το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, «Εξοικονόμηση Νερού στα σχολεία – Watersave»1
. Από το 2005 που ξεκίνησε το πρόγραμμα έχουν  ενημερωθεί  περισσότεροι από  40.000 μαθητές και 1.000 δάσκαλοι και καθηγητές εκατοντάδων σχολείων σε όλη την Ελλάδα!
Οι ενημερωτικές  παρουσιάσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, διαρκούν μία διδακτική ώρα (45’) και πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο του σχολείου κατόπιν συνεννόησης με την/ον Δ/ντρια/ντή.  Επίσης, συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών πάνω στο εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
ενθάρρυνση για ανάληψη δράσεων από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από
αυτό.
Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων στο  www.watersave.gr. Για την ενότητα αυτή έχει επίσης σχεδιαστεί
ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που είναι διαθέσιμο  στην παραπάνω ιστοσελίδα και λειτουργεί
επιβοηθητικά για  τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πάνω στη
συγκεκριμένη θεματολογία.
Επιπροσθέτως, από  το 2010 λειτουργεί πιλοτικά παράλληλα με το  Watersave και το  «Δίκτυο Υδρο-
Οικολογικών Σχολείων» με την εθελοντική συμμετοχή τριών σχολείων της Αττικής για την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στόχος για τη σχολική χρονιά 2012-13 είναι η διεύρυνση του Δικτύου με την προσθήκη νέων σχολικών μονάδων, καθώς και ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στο πλαίσιο αυτού.
Διαδικτυακά διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό εδώ

Περισσότερες Πληροφορίες

Κουλουζάκη Στελλίνα                                                                                   Κουκιάσα Μυρσίνη

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης                                          Υπεύθυνη Συντονισμού Δράσεων

Τηλ: 210-8228795, Email: schools@medsos.grΑφήστε μια απάντηση