Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο blog αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του.

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Δηλώσεις προτίμησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Γ ́/8-3-1996) και κρίθηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι λόγω σχολικών μεταβολών (συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί Σχολικών Μονάδων) με την αριθμ. 66/24-07-2014 Πράξη του Διευθυντή Π.Ε. Αργολίδας, βάσει της αριθμ.12/24-07-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οργανική τοποθέτηση, από 24-07-2014 έως 04-08-2014 και ώρα 09:00 π.μ.

Απόφαση Διευθυντή Δήλωση

 

 

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Αποσπάσεις εξωτερικού 2014-2015

Εκδόθηκε η εγκύκλιος αποσπάσεων εξωτερικού 2014-2015

Μπορείτε να τη δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Αποσπάσεις εξωτερικού 2014-2015

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

Στη μισθοδοσία Ιουλίου στα μέλη του συλλόγου(Ντέμος Αντ.) έγινε η κράτηση(5€) – τελευταία, του Μαϊου που δεν κρατήθηκε τότε για κάποιους λόγους.

Επίσης στους παλαιούς ασφαλισμένους έγινε εφάπαξ αναδρομική κράτηση υπέρ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ(βλ. την από 04 Ιουνίου 2014 σχετική ανακοίνωση) για το διάστημα από 1-12-2013 εως 31-5-2014.

Η μισθοδοσία Αυγούστου θα είναι ίδια με αυτή του Ιουνίου.

καλό καλοκαίρι - Ντεβές Γρηγόρης

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Σχόλια κλειστά

Νέα εφαρμογή υπολογισμού μισθοδοσίας

Γραφείο Μισθοδοσίας – Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Συνέχεια

Κατηγορίες: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Ετικέτες: | Σχόλια κλειστά

Γνωστοποίηση μορίων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 20/06/2014

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Μειώσεις στις αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων του Δημοσίου λόγω αύξησης κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ)

Ντεβές Γρηγόρης, 04 Ιουνίου 2014

Συνέχεια

Κατηγορίες: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Ετικέτες: | Σχόλια κλειστά

Πίνακες μορίων μεταθέσεων

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 21/05/2014 (14:00)

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Ανακοίνωση πίνακα για μειονοτικά σχολεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ 2014

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»-ΑΠ 1, 2, και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Περισσότερα…

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013 – 2014

Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Οριστικοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου για το διδακτικό έτος 2013-2014

Οριστικοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου για το διδακτικό έτος 2013-2014

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου για το σχολ. έτος 2013-2014

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 2013-2014

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Εξέταση αίτησης εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 για απαλλαγή από τα καθήκοντα Υποδιευθυντή του 3ου Δημ.Σχ. Ναυπλίου – Εξέταση αίτησης εκπ/κού κλάδου ΠΕ70, που βρίσκεται στην Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας- Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 λειτουργικά υπεράριθμων- Τοποθέτηση εκπαιδευτικών εναπομεινάντων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας- Τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,ΠΕ11 και ΠΕ19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων σχολ. έτους 2013-2014

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων σχολ. έτους 2013-2014

Κατηγορίες: ΠΥΣΠΕ | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή του 6/θ Δ.Σχ. Ανυφίου με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2013 – 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή του 6/θ Δ.Σχ. Ανυφίου με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2013 – 2014

Κατηγορίες: ΠΥΣΠΕ | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για το διδακτικό έτος 2013-2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Ενιαίο έντυπο απόσπασης εκπαιδευτικών 2013-2014 από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ

 

Έντυπο απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΔΥ 2013-2014

Κατηγορίες: ΠΥΣΠΕ | Σχόλια κλειστά

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. του ΣΕΠ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. του ΣΕΠ

Κατηγορίες: ΠΥΣΠΕ | Σχόλια κλειστά