Οκτ 18

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜ.ΣΧ.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων στα οποία διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 μέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου είναι οι εξής:

 1.  2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης
 2.  2/θ Ειδικό Σχολείο Ερμιονίδος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ 1ΟΥ ΝΗΠ.ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 

Ν.4327/2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Οκτ 07

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων στα οποία διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου και δεν είναι λειτουργικά μονοθέσια να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών, ήτοι μέχρι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου είναι οι εξής:

Α) Δημοτικά Σχολεία (με υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
 2. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Δήμαινας
 3. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Τίρυνθας

Β) Νηπιαγωγεία (με υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Ασκληπιείου
 2. 2/θ 2ο Νηπιαγωγείο Πορτοχελίου

Γ) Δημοτικά Σχολεία (με υπηρετούντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Ηλιοκάστρου
 2. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Θερμησίας

Δ) Νηπιαγωγεία (με υπηρετούντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Νηπιαγωγείο Δρεπάνου
 2. 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Ν.4327/2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σεπ 19

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Δυνατότητα υποβολής στο ΟΠΣΥΔ ενστάσεων, ανακλήσεων απόσπασης, νέων/επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης αν υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας ή αφορούν σε κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, έως 20-09-2016.

151681/Ε1/16-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Σεπ 15

Μισθοδοσία Μονίμων Οκτωβρίου 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Οκτώβριο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-09-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-10-2016

Σεπ 12

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08 & ΠΕ32

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 08, ΠΕ 32

Σεπ 12

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ32 & ΠΕ08

Λειτουργικά κενά ΠΕ 08 & ΠΕ 32

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Σεπ 09

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σεπ 09

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 & ΠΕ11 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΔΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σεπ 07

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60, ΠΕ60.50, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ

Λειτουργικά κενά για ΠΕ60 ΠΕ60.50 ΠΕ61

Λειτουργικά κενά για ΠΕ70 ΠΕ71

Σεπ 07

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Δικαιολογητικά αναπληρωτών 

Σεπ 03

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 19/01-09-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 19/01-09-2016

Σεπ 02

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕEΠ ΕΒΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕEΠ ΕΒΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΔΙΑΒΙΒ. ΠΡΟΣΩΡ. ΠΙΝΑΚ. Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2016-2017

Σεπ 01

Πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων και αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 17

Ανακοινοποίηση Πίνακα (ως προς τις μονάδες της κ.Κατσελή Στυλιανής)

 

Σεπ 01

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Αυγ 31

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κοινοποιούμε το αριθμ.139102/Ε2/31-08-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 2015-16

Αυγ 31

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 18/30-08-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 18/30-08-2016

Αυγ 29

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας που πληρούν τις προϋποθέσεις διδασκαλίας σε Τμήματα Ένταξης, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους για το διδακτικό έτος 2016-2017, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), ιδιοχείρως, τηλεομοιοτυπικά (στον αριθμό 27520-25685) ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr, εφόσον έχει προηγουμένως υπογραφεί και σαρωθεί), έως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ.135935/Ε1/23-08-2016 υπουργική εγκύκλιο, η διαδικασία τοποθέτησης θα ακολουθήσει τα ισχύοντα περί αποσπάσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και δε θα παραταθεί.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 2016 2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2016-2017

ΦΕΚ 2540τ.Β΄/2016

ΦΕΚ 2591τ.Β΄/2016

Αυγ 26

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους για το διδακτικό έτος 2016-2017, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), ιδιοχείρως, τηλεομοιοτυπικά (στον αριθμό 27520-25685) ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr, εφόσον έχει προηγουμένως υπογραφεί και σαρωθεί), έως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι τα κενά δίνονται ανά ειδικότητα σε ομάδες σχολείων, ενώ σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται σε μία σχολική μονάδα το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, θα ακολουθήσουν αποφάσεις για συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλες σχολικές μονάδες.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και δε θα παραταθεί.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ 2016 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016 2017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ19

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05 ΠΕ07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

Αυγ 26

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Ανακοινοποιούνται στο ορθό οι πίνακες σχολικών μονάδων όπου διαπιστώνοντα ιλειτουργικά κενά και λειτουργική υπεραριθμία.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πίνακας Λειτουργικών Κενών 2016 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πίνακας Λειτουργικών Υπεραριθμιών 2016 2017

Αυγ 26

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κοινοποιούμε το αριθμ.137197/Ε2/25-08-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Εγκύκλιος διευκρινιστική σχετ. με ανακλήσεις παραίτησης εκπαιδ. Π.Ε. & Δ.Ε. Ν.4389 (2016)

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων