ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 63ΥΝ4653ΠΣ-ΗΓΙ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟ ΚΕΑ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 1_signed

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Αργολίδας Ιούνιος 2019

9Ψ5Π4653ΠΣ-ΖΘ7 (1)

Δημοσιεύθηκε στη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Αργολίδας Ιούνιος 2019

Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019

Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019

Πρόσκληση για αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ 2019 – 20_signed

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση για αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας

Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

ΕΞΕ – 90941 – 2019 – Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

ΦΕΚ 2078Β ΑΡΙΘΜ. Φ.10-83371-Δ1-24-5-2019 ΚΥΑ Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας

Οριστικές Μεταθέσεις-Οριστικές Τοποθετήσεις Π Ε Αργολίδας ΨΗ6Φ4653ΠΣ-6ΙΔ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας

2η ενημέρωση για τον έλεγχο του ηλεκτρονικού φακέλου στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

2η Ενημέρωση

Παρακαλούνται οι αιτούντες/ουσες  της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) να ελέγξουν το φάκελό τους στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης να έρθουν σε επικοινωνία με τη Α/θμια Εκπαίδευση Αργολίδας (20752024478) και την Παρασκευή 10:00 π.μ..

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 2η ενημέρωση για τον έλεγχο του ηλεκτρονικού φακέλου στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Απόφαση μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας

Παρακαλούνται οι εναπομείναντες στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας εκπαιδευτικοί να προβούν σε δήλωση οριστικής τοποθέτησης μέχρι και την Τετάρτη 05/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Περίοδος ενστάσεων από Δευτέρα 03/06/2019 μέχρι και Τετάρτη 05/06/2019 και ώρα 11:οο π.μ.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝ. 96ΡΛ4653ΠΣ-Τ5Α

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόφαση μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ_ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ_87864_31_05_2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΙΑΒ ΠΑΙΔΑΓ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΑΪΟΣ 2019

6ΦΒΦ4653ΠΣ-ΧΑ9

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΑΪΟΣ 2019

Ενημέρωση για τον έλεγχο του ηλεκτρονικού φακέλου στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Παρακαλούνται οι αιτούντες/ουσες  της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) να ελέγξουν το φάκελό τους στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης να έρθουν σε επικοινωνία με τη Α/θμια Εκπαίδευση Αργολίδας (20752024478) από τη Δεύτερα 11:00 π.μ..

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση για τον έλεγχο του ηλεκτρονικού φακέλου στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Υπουργικές Αποφάσεις για διαπίστωση συνάφειας ΜΠΣ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Σχολικής Ψυχολογίας

ΦΕΚ 1217_ΥΑ λίστας ΜΤΣ

ΦΕΚ 1455_ΥΑ 1η τροπ λίστας ΜΤΣ

ΦΕΚ 1869_ΥΑ 3η τροπ λίστας ΜΤΣ

ΦΕΚ 1809_ΥΑ 2η τροπ λίστας ΜΤΣ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπουργικές Αποφάσεις για διαπίστωση συνάφειας ΜΠΣ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Σχολικής Ψυχολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕ11_signed ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτιμήσεων μετάθεσης/βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Μετά την αριθμ. 82732/Ε2/24-05-2019 υπουργική απόφαση που αφορά σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/201, επαναπροσδιορίζουμε τα οργανικά κενά των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79. Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 θα ανακοινωθεί ξεχωριστή πρόσκληση ενδιαφέροντος εντός της εβδομάδας.

dilosi oristikis topothetisis

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_signed

Πίνακες-οργανικών-κενών-σχολικών-μονάδων ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτιμήσεων μετάθεσης/βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Ενημέρωση υποψηφίων εκπ/κών ΕΑΕ σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ70 και ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ60) να προσέρχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης μεταξύ 11:00 π.μ. και 14:00 μ.μ, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μαζί με την σχετική αίτηση.

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση υποψηφίων εκπ/κών ΕΑΕ σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019

ΕΞΕ – 82732 – 2019 – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019

Επιλογή μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της ΠΔΕ Πελοποννήσου, για απόσπαση με τριετή θητεία

5084_23052019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΑ _ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ Κ Ε Α _ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΥΜ_ΚΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N1599

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιλογή μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της ΠΔΕ Πελοποννήσου, για απόσπαση με τριετή θητεία