Σεπ 05

(Χωρίς τίτλο)

Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο blog αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του.

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.

Σεπ 18

Μισθοδοσία Οκτωβρίου

Γραφείο Μισθοδοσίας-Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Οι συνάδελφοι μπορούν από σήμερα να βλέπουν τη μισθοδοσία Οκτωβρίου στο σύνδεσμο Μισθοδοσία online στην ιστοσελίδα μας.

Η καταβολή του α΄ δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου θα γίνει την 26-9-2014.

Σεπ 15

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου για το σχολ. έτος 2014-2015

Σας κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφέρειας μας για το σχολ. έτος 2014-2015.

Επίσης σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Πελ/νήσου είναι μέχρι και την Τρίτη 16/9/2014.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2014

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π. 2014-2015

Σεπ 10

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KIDS” ATHLETICS

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 19/09/2014 στην Επίδαυρο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια του Προγράμματος Kids’ Athletics, στην οποία συμμετέχουν μαθητές Πέμπτης και Έκτης τάξης δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας μας και καλείστε μέχρι την Δευτέρα 15/09/2014 και ώρα 14:00 να δηλώσετε συμμετοχή, υποβάλλοντας μας τον αριθμό μαθητών Ε΄και Στ΄ τάξεων του σχολείου σας, που θα συμμετάσχουν καθώς και το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του υπεύθυνου γυμναστή που θα τα συνοδεύσει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

 

Σεπ 09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Σας ανακοινώνουμε πίνακες ανά ειδικότητα που αφορούν:

  1. τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας εντός ΠΥΣΠΕ για το τρέχον διδακτικό έτος.
  2. τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε σχολικές μονάδες του νομού για το τρέχον διδακτικό έτος.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται εντός του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας δεν θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο απόσπασής τους έως ότου αντικατασταθούν.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ

 

 

Σεπ 08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 – ΠΕ60

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν άμεσα στα σχολεία τοποθέτησης τους και να αναλάβουν κανονικά υπηρεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σεπ 05

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Παρατείνεται, για νέες αιτήσεις, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων έως την Δευτέρα, 08-09-2014 και ώρα 12 μ.μ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σεπ 04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 6910/01-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με την οποία :

  1. μετατίθενται αμοιβαία δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 αρμοδιότητάς μας,
  2. τοποθετούνται οριστικά εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σεπ 04

ΕΠΕΙΓΟΝ! 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ KAI ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Σας κοινοποιούμε ανακοινοποιημένους πίνακες λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων αρτμοδιότητάς μας, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι και οι νέες αλλαγές έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

 

Σεπ 03

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας κοινοποιούμε ανακοινοποιημένους πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ70 και ΠΕ60 και πίνακες λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Σεπ 02

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Κοινοποιούμε ονομαστικούς πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 και πίνακες λειτουργικών κενών των κλάδων αυτών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, όπως προσδιορίστηκαν με την αριθμ.17/02-09-2014 πράξη του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων, έως την Πέμπτη 04-09-2014, στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

 

 

 

Σεπ 02

Αιτήσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι προσκαλούνται οι υποψήφιοι για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 02 /09/2014  μέχρι 05 /09 /2014.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΒΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σεπ 01

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Σας ανακοινώνουμε νέα κατάσταση μονάδων τοποθέτησης εκπαιδευτικών από μετάταξη αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, στην οποία αναφέρονται και μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών, ανά κλάδο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ (ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ)

Σεπ 01

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Γραφείο Μισθοδοσίας-Ντεβές Γρηγόρης

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Διαπιστωτική Πράξη Χορήγησης Μισθολογικών Κλιμακίων Αυγούστου 2014.

Οι αναδρομικές διαφορές στη μισθοδοσία θα υπολογιστούν στη μισθοδοσία Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αυγ 28

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ, ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας, οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας από μετάταξη και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι αποσπάστηκαν στην Αργολίδα να αναλάβουν υπηρεσία  στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), την Δευτέρα 01-09-2014.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αυγ 28

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΕΩΣ 03-09-2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του 12/θ 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Αγγελοπούλειου Ανυφίου, του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Ινάχου-Ηραίου και του 9/θ 5ου Δημοτικού Σχολείου Άργους, θα πρέπει να υποβληθούν έως την Τετάρτη 03-09-2014.

Αυγ 28

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Ύστερα από την αριθμ.134837/Δ1/27-08-2014 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2014-2015, ανακοινώνουμε νέους πίνακες κενών προς πλήρωση από εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας από μετάταξη.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση το επιθυμούν, ύστερα από την μεταβολή των κενών, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως την Παρασκευή 29-08-2014, στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7β, Ναύπλιο).

ΝΕΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Αυγ 27

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς από μετάταξη να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης έως την Παρασκευή 29/08/2014. Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν νέα δήλωση έως τη λήξη της προθεσμίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

 

 

Αυγ 21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας ο οποίοι ενδιαφέρονται να οριστούν προσωρινοί διευθυντές στο 12/θ 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγγελοπούλειο Ανυφίου, το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ινάχου-Ηραίου και το 9/θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 01-09-2014 έως 05-09-2014 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Αυγ 21

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες του νομού το σχολικό έτος 2014-2015 να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21-08-2014 έως 01-09-2014. Η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_(ΑΡΧΕΙΟ doc – WORD 1997-2003)

 

Αυγ 21

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κοινοποιούμε τις οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, σύμφωνα με την αριθμ.6731/20-08-2014 απόφαση εκτέλεσης μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, και καλούμε :

  1. τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτησή τους στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7β, Ναύπλιο),  από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.,
  2. τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν οριστικά ή μετατέθηκαν σε σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής να υποβάλουν αίτηση θεραπείας για τυχόν λάθη και παραλείψεις, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.,
  3. τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν αμοιβαία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

 

 

Παλαιότερα άρθρα «