Μαΐ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Καλούνται οι εκπ/κοί κλ. ΠΕ70 που έχουν μετατεθεί στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Αργολίδας και όσοι εκπαιδευτικοί αιτούνται βελτίωση οργανικής θέσης ,να υποβάλουν αίτηση – δήλωση οριστικής τοποθέτησης στα οργανικά κενά (βλ. συνημμ. Πίνακα), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος httpw://teachers.minedu.gov.gr/ (ακριβώς όπως υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις μετάθεσης – βελτίωση οργανικής) συμπληρώνοντας μέχρι είκοσι(20) προτιμήσεις σχολικών μονάδων.

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης οριστικής τοποθέτησης (Προσωρινή Αποθήκευση), διότι μετά την οριστικοποίησή της από την Υπηρεσία μας ουδεμία αλλαγή δύναται να πραγματοποιηθεί.

Το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων (του ΥΠ.Π.Ε.Θ) θα παραμείνει ανοικτό για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για οριστική τοποθέτηση από Τρίτη 22-05-2018 έως Παρασκευή 25-05-2018 ώρα 12.00μ.μ.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης εμπρόθεσμα, θα τοποθετηθούν σε επόμενες φάσεις των μεταθέσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2188

Μαΐ 22

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6ΥΗ94653ΠΣ-Π08 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μαΐ 21

Επικαιροποίηση πίνακα μορίων μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης

Αντίγραφο-του-Κατάλογος-αιτήσεων-μετάθεσης-εντός-ΠΥΣΠΕ-ή-οριστική-τοποθέτηση-Επικαιροποίηση

Μαΐ 18

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ψ2ΩΛ4653ΠΣ-Β84 Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019

Μαΐ 17

Χαρακτηρισμός ονομαστικά οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, καλούνται, από την Πέμπτη 17-05-2018 μέχρι και την Δευτέρα 21-05-2018 και ώρα 13.00, να υποβάλουν, στο ΠΥΣΠΕ  Αργολίδας, δήλωση αν επιθυμούν ή όχι να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις των σχολικών μονάδων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις της όμορης ομάδας που ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι (παρ. 5β του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997) ή να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2061

dilosi_topothetisis_yperarithmias

Μαΐ 16

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΕΦΑΜΟΡΜΟΓΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΞΕ – ΚΠ – 78140 – 2018 -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2000

Μαΐ 15

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΡΘΜΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΡΘΜΙΩΝ 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΡΘΜΙΩΝ 2006

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που ανήκουν στις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε οργανική υπεραριθμία (Δ.Σχ. Κιβερίου και Δ.Σχ. Λυγουριού), καλούνται να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν οργανικά υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά, από την Τρίτη 15-5-2018 μέχρι την Τετάρτη 16-5-2018 και ώρα 14:00 στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας.

Μαΐ 11

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019

65ΖΤ4653ΠΣ-ΚΛΦ

Μαΐ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19 1919

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2018-2019 1919

Μαΐ 09

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ – ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2017-2018 ΩΩΣΔ4653ΠΣ-Α9Υ 1900

Προκήρυξη Ημερίδας Κλασσικού Αθλητισμού Δημοτικών 2017-2018 Αργολίδας ΨΕΦΒ4653ΠΣ-ΥΚ5 1901

Μαΐ 04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

60474653ΠΣ-6ΩΕ

Απρ 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 67486 – 2018 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Συνημμένα ΚΑΛΛΙΤ_ΣΧ 04_18

Απρ 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 67499 – 2018 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (2)

Συνημμένα ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ 04_18

Απρ 26

Εγγραφές μαθητών σε Δημοτικά/Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019 – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Απρ 25

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2018-2019 1660

Απρ 18

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Απρ 17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Ω6ΑΘ4653ΠΣ-96Ω

Απρ 16

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερεια

6Η1Ο4653ΠΣ-9Σ4

Απρ 16

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019

ΥΑ αναπλ ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΦΕΚ 1284

YA αναπλ ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1

Απρ 16

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019

(Υπουργική Απόφαση) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΕΝΤΑΞΗ σε ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛ ΕΑΕ 2018-19_Ω6Ω64653ΠΣ-ΝΛΓ

Παλαιότερα άρθρα «

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων