Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (1ΓΕ/2019)

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 , οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 δύνανται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7β, 3ος όροφος, από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 10:00 έως 14:00 (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας).

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει :

1.Να έχει εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ 

2.Να προσέρχεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτο πρόσωπο

3.Να φέρει αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και φωτοτυπία αυτών

4.Να έχει συμπληρωμένη την αίτηση και φωτοαντίγραφο αυτής

5.Να έχει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα όλα τα προς κατάθεση δικαιολογητικά

Το σύνολο των εγγράφων να κατατίθενται σε χάρτινο φάκελο με λάστιχο

 Ενημερώνουμε ότι στο γραφείο της Διεύθυνσης δεν υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης των δικαιολογητικών

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον κάθε εκπαιδευτικό από 15/1 έως 3/2/2020 και ώρα 14:00 κι είναι ανεξάρτητες από τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν θα αφορούν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών για τα επόμενα 3 έτη.

Για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ πατήστε εδώ

Για την Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ πατήστε εδώ

Για την αίτηση σε μορφή word πατήστε εδώ

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (1ΓΕ/2019)

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

20191224_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΑΙΘ_1ΓΕ__2ΓΕ_ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν

20191224_ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΑΙΘ_1ΓΕ__2ΓΕ (1)

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρ. 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’).

2020-01-07 – Ειδική Πρόσκληση 1219_Ε1 ΩΧ3Ε46ΜΤΛΗ-ΒΨΧ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρ. 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’).

ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01) εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα), για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

203058 ΕΕΠΕΒΠ_ΥΑ πρόσκλησης_ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9

203058 ΕΕΠΕΠΒ_ΥΑ πρόσκλησης_ΦΕΚ 43

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή, για Βελτίωση Θέσης ή Οριστική τοποθέτηση και για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ .

Ενστάσεις δύναται να υποβληθούν, αποκλειστικά και μόνο, από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019 και στο διάστημα αυτό μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ των υποβληθείσων ενστάσεων.

Σημειώνεται ότι στους πίνακες βελτιώσεων/ οριστικών τοποθετήσεων δεν περιλαμβάνονται τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Αυτά θα προστεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού συμπληρωθούν  οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2019-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2019-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

 

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Σε συνέχεια της αριθμ. 73289/Η2/10-5-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚ44653ΠΣ-3Ξ9) Πρόσκλησης και προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού ανά κλάδο και Συντονιστικό Γραφείο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2019-2020 και από το ημερολογιακό έτος 2020 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

197623 (78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο)_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2019 2020

197623 ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας και των ελληνόγλωσσων Μονάδων του εξωτερικού για την εθελοντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021 / Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής, με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture».

ΕΞΕ – 195834 – 2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2019-11-21 – Ειδική Πρόσκληση 182585_Ε1 786Α46ΜΤΛΗ-0ΘΑ (2)

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικές δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΕΞΕ – 180753 – 2019 – Εκπαιδευτικές δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκπαιδευτικές δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Εγκύκλιος 3ης Δεκεμβρίου

ΕΞΕ – 180324 – 2019 – Εγκύκλιος 3ης Δεκεμβρίου _signed

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγκύκλιος 3ης Δεκεμβρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_signed

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

176284 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΕΜ946ΜΤΛΗ-ΙΛΞ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_signed

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών

ΕΞΕ – 174355 – 2019 – Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ_176151_ΓΔ4_6ΒΙΓ46ΜΤΛΗ-ΧΛ9_20191111

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_11-11-2019

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Επέτειος Πολυτεχνείου 2019

173325 Επέτειος Πολυτεχνείου 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επέτειος Πολυτεχνείου 2019

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2019

64ΙΖ4653ΠΣ-Ρ5Ο

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2019

Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής μέσω Π.Σ.Δ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής μέσω Π.Σ.Δ.