Αυγ 29

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας που πληρούν τις προϋποθέσεις διδασκαλίας σε Τμήματα Ένταξης, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους για το διδακτικό έτος 2016-2017, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), ιδιοχείρως, τηλεομοιοτυπικά (στον αριθμό 27520-25685) ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr, εφόσον έχει προηγουμένως υπογραφεί και σαρωθεί), έως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ.135935/Ε1/23-08-2016 υπουργική εγκύκλιο, η διαδικασία τοποθέτησης θα ακολουθήσει τα ισχύοντα περί αποσπάσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και δε θα παραταθεί.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 2016 2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2016-2017

ΦΕΚ 2540τ.Β΄/2016

ΦΕΚ 2591τ.Β΄/2016

Αυγ 26

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους για το διδακτικό έτος 2016-2017, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), ιδιοχείρως, τηλεομοιοτυπικά (στον αριθμό 27520-25685) ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr, εφόσον έχει προηγουμένως υπογραφεί και σαρωθεί), έως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι τα κενά δίνονται ανά ειδικότητα σε ομάδες σχολείων, ενώ σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται σε μία σχολική μονάδα το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, θα ακολουθήσουν αποφάσεις για συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλες σχολικές μονάδες.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και δε θα παραταθεί.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ 2016 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016 2017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ19

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05 ΠΕ07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

Αυγ 26

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Ανακοινοποιούνται στο ορθό οι πίνακες σχολικών μονάδων όπου διαπιστώνοντα ιλειτουργικά κενά και λειτουργική υπεραριθμία.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πίνακας Λειτουργικών Κενών 2016 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πίνακας Λειτουργικών Υπεραριθμιών 2016 2017

Αυγ 26

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κοινοποιούμε το αριθμ.137197/Ε2/25-08-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Εγκύκλιος διευκρινιστική σχετ. με ανακλήσεις παραίτησης εκπαιδ. Π.Ε. & Δ.Ε. Ν.4389 (2016)

Αυγ 26

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν στην περιοχή Αργολίδας από άλλα ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ για τη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους για το ανωτέρω διδακτικό έτος, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που τους ζητηθούν και αφορούν στην προσμέτρηση μονάδων ή κατά προτεραιότητα τοποθέτηση σε σχολεία συγκεκριμένου Δήμου (π.χ. λόγω συνυπηρέτησης, θητείας ΟΤΑ, υγείας γονέων, κλπ.) στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), ιδιοχείρως, τηλεομοιοτυπικά (στον αριθμό 27520-25685) ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr, εφόσον έχει προηγουμένως υπογραφεί και σαρωθεί η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων), έως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και δε θα παραταθεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ

Αυγ 25

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων του πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι για το διδακτικό έτος 2016-2017, με την υποβολή σχετικής δήλωσης προς το ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας, μέχρι την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά κενά της ομάδας σχολείων όπου ανήκει η σχολική τους μονάδα και τα λειτουργικά κενά της όμορής της ομάδας, όπως αναφέρονται στον οικείο συνημμένο πίνακα.

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων στις οποίες διαπιστώνεται λειτουργική υπεραριθμία να συγκεντρώσουν τις δηλώσεις επιθυμίας ή μη χαρακτηρισμού ως λειτουργικά υπεραρίθμων των εκπαιδευτικών και να υποβάλουν σχετικό έγγραφο, καθώς και να συγκεντρώσουν και να διαβιβάσουν τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, μέχρι την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00, ιδιοχείρως, μέσω τηλεομοιοτυπίας (στον αριθμό 27520-25685) ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr) στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο).

Οι προθεσμίες που ορίζονται είναι αποκλειστικές και δεν θα υπάρξει παράτασή τους.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ Η΄ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2016 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

 

 

 

Αυγ 25

Μισθοδοσία Μονίμων Σεπτέμβριος 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπύρος τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 26-08-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-09-2016

 

Αυγ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 2/17-08-2016 ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 2/17-08-2016 ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ

Αυγ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 16/17-08-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 16/17-08-2016

Αυγ 17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

7ΦΦ44653ΠΣ-8ΚΙ 06

07ΩΖΥΥ4653ΠΣ-ΧΩΔ 07

Αυγ 16

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 15/05-08-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 15/05-08-2016

Αυγ 12

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το σύστημα ΟΠΣΥΔ θα παραμείνει ανοιχτό για νέες αιτήσεις, ανακλήσεις, ενστάσεις και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης μέχρι τις 17-08-2016.

ΕΓΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΠ 131867/E2/09-08-2016)

Αυγ 08

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 14/28-07-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 14/28-07-2016

Αυγ 05

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καλούνται:

Α) οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν για το διδακτικό έτος 2016-2017 σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 κεφ.Γ΄ του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167τ.Α΄/1985), να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αριθμ.67505/E1/20-04-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: ΨΩ2Υ4653ΠΣ-Π9Β),

Β) οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν αμοιβαία και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.100/1997, να υποβάλουν σχετική αίτηση,

στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), από την Παρασκευή 05-08-2016 μέχρι την Παρασκευή 26-08-2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Αυγ 02

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 12/27-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 12/27-06-2016

Ιουλ 28

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

Κοινοποιούμε

α) πίνακες των οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70, όπως προτείνονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, βάσει της αριθμ.14/28-07-2016 πράξης του,

β) πίνακες οργανικών θέσεων των ανωτέρω ειδικοτήτων που παραμένουν κενές με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων, και

γ) πίνακα εκπαιδευτικών των ανωτέρω ειδικοτήτων που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων.

Καλούνται

α) οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οριστικής τοποθέτησής τους, βάσει των οργανικών θέσεων ειδικότητάς τους που παραμένουν κενές και που αναφέρονται στον οικείο πίνακα, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που παραμείνουν κενές οργανικές θέσεις ειδικοτήτων εκπαιδευτικοί των οποίων παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα προβεί στην οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε αυτές χωρίς δήλωσή τους, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 15§12 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997.

β) οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών και παραλείψεων στην απόφαση του Συμβουλίου,

από την Παρασκευή 29/07/2016 έως και την Πέμπτη 04/08/2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr (σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ60 ΠΕ70

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

 

Ιουλ 25

Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Αιτήσεις από 22/07/2016 μέχρι και 29/07/2016

Ιουλ 20

Πρόσκληση Υποψηφίων Αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2016-17

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 19-07-2016 έως και τη Δευτέρα 25-07-2016

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ 2016-2017_ΦΕΚ 2218 Β’_18-07-2016_ΩΓΙ04653ΠΣ-ΞΧΞ

Ιουλ 20

Μισθοδοσία Μονίμων Αύγουστος 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπύρος τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Αύγουστο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-07-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 12-08-2016

 

Ιουλ 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 118580/Η2/19-7-2016 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

VACANCY ANNOUNCEMENT EUROPEAN SCHOOL OF HERAKLION 2016-17

Ανακοινοποίηση στο ορθό- ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-17

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων