Αυγ 31

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι αποσπάστηκαν στο νομό Αργολίδας για το διδακτικό έτος 2015-2016 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την τοποθέτησή τους, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), από τη Δευτέρα 31-08-2015 έως την Πέμπτη 03-09-2015.

 

Η υποβολή των δηλώσεων και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 

Αυγ 28

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΠΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΠΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αυγ 21

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπ. στο ΣΕΠ Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΗ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΗ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

Αυγ 13

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας  –  Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον ΣΕΠ 2015.

Yπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το μήνα Ιούλιο και το επίδομα θέσης Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, των οποίων παρατάθηκε η θητεία μέχρι νεωτέρας.

Εκδόθηκε Φ.Δ.Μ. για την εκπαιδευτικό Α.Μ.: 614271 λόγω μετάθεσης.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-8-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 11-9-2015

Αυγ 10

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας κοινοποιούμε την αριθμ.5077/27-07-2015 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, όπως ανακοινοποιήθηκε, βάσει της οποίας πραγματοποιούνται μεταθέσεις και οριστικές τοποθετήσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.

Επίσης, καλούνται οι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετατεθούν αμοιβαία και πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 100/1997, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), από 11-08-2015 έως 26-08-2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Αυγ 07

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ- ΕΒΠ 2015 ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-1

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΩΡΟΜ. ΕΕΠ-1

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ.ΕΒΠ-1

Αυγ 05

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆/νσης Π. Ε. Αργολίδας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Ιουλ 20

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Καλούνται οι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες του νομού το σχολικό έτος 2015-2016 να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο, Τ.Κ.21100), από 21-07-2015 έως 14-08-2015 και ώρα 10:00π.μ.

Η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ιουλ 20

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνουμε την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας για τοποθέτηση των Δασκάλων και Νηπιαγωγών που παραμένουν στη διάθεσή του με την οριστικοποίηση της πρότασής του για μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση θεραπείας στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100), από την Δευτέρα 20/07/2015 έως και την Παρασκευή 24/07/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Ιουλ 14

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας  –  Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015.

Yπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το μήνα Ιούνιο και το επίδομα θέσης Δ/ντών και Υποδ/ντών που ορίστηκαν πρόσφατα.

Εκδόθηκαν Φ.Δ.Μ. για τους: Ζαφειροπούλου Σοφία – Λασπά Αχχιλέα – Μακροβασίλη Ευπραξία λόγω μετάθεσης και εντάχθηκε μισθολογικά στην υπηρεσία μας η Αντωνοπούλου Μαρίνα, επίσης λόγω μετάθεσης.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-7-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 13-8-2015

Ιουλ 13

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες βελτιώσεων θέσης/οριστικών τοποθετήσεων Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και πίνακες μη ικανοποιηθεισών αιτήσεων και πίνακες κενών οργανικών θέσεων Δασκάλων και Νηπιαγωγών σχολικών μονάδων που προκύπτουν εφόσον ισχύσουν οι ανωτέρω πίνακες, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.&Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Καλούνται:

  1. οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας (κ.Γκολέμη Αναστασία και κ.Γουργουλιάτου Μαρία), εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτησή τους στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις των ανωτέρω πινάκων, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7β, Ναύπλιο),  από 13/07/2015 έως 17/07/2015 και ώρα 14:00, και
  2. οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση θεραπείας για τυχόν λάθη και παραλείψεις, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 13/07/2015 έως 17/07/2015 και ώρα 14:00.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Ιουλ 06

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ κ. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

το τελευταιοΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

η ψωροκωσταινα

 

 

Η κ. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΑΠΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΜΗΝΥΜΑ

Κύριε Δαρσινέ
Σας ευχαριστώ πολύ για το ευχαριστήριο.
Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα να συνειδητοποιείς ότι μπορείς να συμβάλεις έστω και με ένα λιθαράκι στη δύσκολη διαδικασία της εκπαίδευσης και αυτό το είδα με την καταπληκτική δουλειά που έγινε στο Δημοτικό σχολείο του χωριού μου το Δρέπανο και την εξαιρετική δραματοποίηση της Ψωροκώσταινας από τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου Ινάχου που παρουσιάστηκε στην εκκλησία του Ινάχου.
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την τιμή που μου έκαναν.
Καλό καλοκαίρι
Με εκτίμηση
Κατερίνα Παπαδριανού

 

 

Ιουν 29

Eγκύκλιοι αποσπάσεων 2015-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2015-2016_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_79Ω0465ΦΘ3-4ΨΧ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_605Ω465ΦΘ3-6ΞΔ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΣ 2015-2016

 

Έντυπο αίτησης απόσπασης ενιαίο Π.Ε και Δ.Ε. για υπηρεσίες και φορείς 2015

 

Έντυπο αίτησης απόσπασης ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ-2015

 

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_2015 ΣΜΕΑΕ

 

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΠΟΣΠ_ΚΕΔΔΥ 2015

 

Τα έντυπα αιτήσεων σε μορφή doc είναι συνημμένα και στα αρχεία pdf των εγκυκλίων.

Ιουν 29

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ANAΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ)

Γραφείο Μισθοδοσίας  –  Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία αναπληρωτών υπαλλήλων για τον ΙΟΥΝΙΟ 2015. Στη μισθοδοσία έχει υπολογιστεί και η αποζημίωση.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει την 10-7-2015

 

Ιουν 24

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Παρακαλούνται  να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες όπου τοποθετήθηκαν οι νέοι Διευθυντές (στις 25-06-2015) και Υποδιευθυντές (στις 26-06-2015), βάσει της αριθμ.3822/24-06-2015 εγκυκλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

 

3822/24-06-2015 Εγκύκλιος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Ιουν 24

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας και το 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2901/22-06-2015 Απόφαση του Διευθυντή Π/θμιας  Εκπαίδευσης Αργολίδας σχετικά με την Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας και το 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους.

7ΠΡΞ465ΦΘ3-ΡΞΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 3 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 26-06-2015.

Ιουν 22

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αργολίδας

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. Φ 1.2/4375/19-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχετικά με την Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.Αργολίδας.

ΩΣ1Υ465ΦΘ3-ΦΝ9_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 25-06-2015. Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-07-2017.

Ιουν 19

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης, ή που μετατέθηκαν στην Αργολίδα από άλλες περιοχές μετάθεσης ή που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, να δηλώσουν τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, από τη Δευτέρα 22-06-2015 έως την Παρασκευή 26-06-2015 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας αυτοπροσώπως (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) ή με φαξ (27520-25685), επιβεβαιώνοντας τη λήψη του.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 

Ιουν 19

Κύρωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π .Ε. Αργολίδας

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 4343/18-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχετικά με την Κύρωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.Αργολίδας.

6ΩΓΗ465ΦΘ3-Δ73_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

 

Ιουν 18

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ανακοινοποιούμε στο ορθό την αριθμ.2820/18-06-2015 προκήρυξή μας για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς μας και σας κοινοποιούμε την αριθμ.Φ1.2/4279/18-06-2015 εγκύκλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Φ1.2/4279/18-06-2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων