Νοε 25

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Δεκέμβριο 2015.

Υπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον μήνα Οκτώβριο. 

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-11-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 11-12-2015

Παρακρατήθηκε η 2η από τις 5 δόσεις των 7€ για τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπ/κων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι περικοπές σε όσους συμμετείχαν την απεργία της 12/11/2015.

Νοε 25

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτώβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Νοε 19

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ APF ΑΠ 124/12-11-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Νοε 13

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜ.36/09-11-2015 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ

Ανακαλούμε τις αποφάσεις μας οι οποίες στηρίχτηκαν στην αριθμ.36/09-11-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ, καθώς είναι ανίσχυρη λόγω λήξης της θητείας των μελών του Συμβουλίου, βάσει του Ν.4342/2015.

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΞΗΣ 36/09-11-2015 (Μονίμων)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΞΗΣ 36/09-11-2015 (Αναπληρωτών ΕΣΠΑ)

Νοε 11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70 (179020/Ε1/09-11-2015/ΥΠΠΕΘ)

Νοε 11

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015 (ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015 (ΕΣΠΑ)

Νοε 04

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 35/29-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 35/29-10-2015

Νοε 04

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 34/26-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 34/26-10-2015

Νοε 04

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΘΕΣΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 03-11-2015

Νοε 02

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναστέλλεται για το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016) η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Δήμαινας και του Νηπιαγωγείου Σχινοχωρίου, λόγω μη ύπαρξης νηπίων προς φοίτηση.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Νοε 02

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.ΣΧ. ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας και έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν, για το διδακτικό έτος 2015-2016, ως Προϊστάμενος/η του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Θερμησίας ή του 2/θ Ειδικού Νηπιαγωγείου Ναυπλίου, καθώς στα ανωτέρω σχολεία υπηρετούν κατά το τρέχον διδακτικό έτος μόνο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από σήμερα Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΣΧ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ν.4327_2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

 

 

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Νοε 02

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης 2/θεσίων Νηπιαγωγείων και Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων (3/θεσίων και 2/θεσίων) Γενικής Αγωγής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από σήμερα Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πίνακας Σχολικών Μονάδων (2θ Νηπιαγωγείων και Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων)

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ν.4327/2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

 

 

Οκτ 29

Επικαιροποίηση Στοιχείων Απογραφής Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Προς ενημέρωση εκπαιδευτικών οι οποίοι ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αργολίδας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/ οικ.16235/26-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης (το οποίο επισυνάπτεται), έγινε προσθήκη υποχρεωτικών πεδίων στη νέα εφαρμογή απογραφής προσωπικού του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας να συμπληρώσουν την υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται στην οποία θα δηλώσουν:

Α. ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

1.      ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

2.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ

3.      ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

4.      ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

5.      ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

6.      ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (Ν. 2725/1999)

7.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

8.      ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ Π.Δ. 164/2004, Ν.2839/2000

9.      ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ

10.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΝΠΙΔ

11.  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 1648/1986

Β. Τον αριθμό των παιδιών τους που είναι ασφαλισμένα, ως προστατευόμενα μέλη, από τους ίδιους – και όχι στο ταμείο του/της συζύγου -(αφορά υγειονομική κάλυψη).

Παρακαλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί στη ΔΠΕ Αργολίδας να επιστρέψουν στη Δ/νσή μας τις πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις (όχι με φαξ, e mail), μέχρι τη Τρίτη 3-11-2015.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΔΑ 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59

Οκτ 21

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Νοέμβριο 2015.

Yπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον μήνα Σεπτέμβριο και το επίδομα θέσης των Προϊσταμένων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονταν στη σχετική απόφαση του ΠΥΣΠΕ. 

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-10-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 13-11-2015

Έγινε η 1η από τις 5 κρατήσεις των 7€ για τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπ/κων.

Οκτ 20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 162980/Ε1/15-10-2015 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 162986/Ε1/15-10-2015

Οκτ 20

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 33/19-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 33/19-10-2015

Οκτ 15

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΔΔΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Οκτ 15

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 32/14-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 32/14-10-2015

Οκτ 14

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οκτ 13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(160521/Ε1/12-10-2015/ΥΠΠΕΘ)

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων