Φεβ 04

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7ΙΠΥ4653ΠΣ-5Θ7

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ιαν 25

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας οι οποίοι αιτήθηκαν οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης σε σχολικές μονάδες Π.Ε. του νομού, με επιφύλαξη μέχρι την οριστικοποίησή του.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις είναι από 25-01-2016 μέχρι και 29-01-2016, ενώ η προθεσμία για τυχόν ανακλήσεις είναι μέχρι και 29-01-2016.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Ιαν 25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Σας κοινοποιούμε πίνακα εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας που αιτήθηκαν μετάθεση σε άλλη περιοχή.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ιαν 21

Μισθοδοσία Φεβρουαρίου 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Φεβρουάριο 2016.

Υπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον μήνα Δεκέμβριο 2015. 

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-01-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 12-02-2016

Χορηγήθηκε αναδρομικά το οικογενειακό επίδομα σε όσους η χορήγησή του είχε διακοπεί τον μήνα Ιανουάριο (αφού προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Παρακρατήθηκε η 4η από τις 5 δόσεις των 7€ για τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπ/κων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και οι περικοπές σε 5 συναδέλφους για την απεργία της 03/12/2015 και δεν τους είχε γίνει η σχετική περικοπή.

Έγινε η 2η από τις 5 κρατήσεις των 5€ σε όσους ανήκουν ΣΥ.Κ.Π.Ε. Αργολίδας-Αρκαδίας.

Ιαν 12

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

pdeTELIKOS_PINAKAS_PE_MORIA

Ιαν 07

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων του συστήματος μεταθέσεων edatacenter από την προηγούμενη εβδομάδα, θα υπάρξουν καθυστερήσεις ως προς την καταχώριση των σχετικών αιτήσεων και ως εκ τούτου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την προθεσμία αποστολής των υπογεγραμμένων εκτυπώσεων των καταχωρισμένων αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Δεκ 30

Υ.Α. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως

Υ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2015-2016 (τροποποίηση)_ΦΕΚ2846 Β’_ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ

Δεκ 23

Ενημερωτικό Κείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΜΗΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΤ Υ_Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2)

Δεκ 22

Πίνακας εκλογέων Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας για τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας εκλογής Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δεκ 21

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Ιανουάριο 2016.

Υπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο 2015. 

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 24-12-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 13-01-2016

Παρακρατήθηκε η 3η από τις 5 δόσεις των 7€ για τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπ/κων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και οι περικοπές σε όσους συμμετείχαν στην απεργία της 03/12/2015.

Σε όσους δεν είχε γίνει περικοπή για την απεργία της 12/11/2015, έγινε σε αυτή τη μισθοδοσία και σε περίπτωση που απήργησαν και την 3/12/2015, η συγκεκριμένη περικοπή θα γίνει στη μισθοδοσία Φεβρουαρίου 2016.

Έγινε η 1η από τις 5 κρατήσεις των 5€ σε όσους ανήκουν ΣΥ.Κ.Π.Ε. Αργολίδας-Αρκαδίας.

Δεκ 11

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΚΑΙ 2/Θ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2Θ ΚΑΙ 3Θ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Δεκ 10

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο των μεταθέσεων τρέχοντος σχολικού έτους και παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-12-2015 έως 31-12-2015.

Προκειμένου για την ταχύτερη και ορθότερη καταχώριση των αιτήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί :

  1. να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
  2. να καταχωρίσουν οπωσδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην οποία θα αποσταλεί σε μορφή pdf η εκτυπωμένη αίτησή τους, προκειμένου να την ελέγξουν και είτε να επισημάνουν στην υπηρεσία μας τυχόν λάθη/παραλείψεις, είτε να την εκτυπώσουν εις διπλούν και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη στην υπηρεσία μας, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρισης, μέχρι και 08-01-2015.
  3. στην περίπτωση των έγγαμων εκπαιδευτικών, να καταχωρίσουν το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου και το Δήμο της οικογενειακής τους μερίδας, ώστε να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα τα σχετικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
  4. στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν το ίδιο χρονικό διάστημα σε διαφορετικής μοριοδότησης σχολικές μονάδες, να υποβάλουν βεβαιώσεις των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων όπου υπηρετούν στις οποίες να αναφέρεται σαφώς το χρονικό διάστημα της υπηρέτησης του/της εκπαιδευτικού και οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες υπηρετεί στη σχολική μονάδα (π.χ. ο/η ……………, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ………, υπηρέτησε στο Δημ.Σχολείο ……………… από ………-…….-2015 έως ………-…….-2015, ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη).
  5. στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες είναι γονείς φοιτώντων τέκνων, να συνυποβάλουν βεβαιώσεις φοίτησης των τέκνων τους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά των αιτήσεών τους, ακόμη και αν τις έχουν υποβάλει στην αρχή του σχολικού έτους.
  6. να ελέγξουν πολύ προσεκτικά όλα τα πεδία της εκτυπωμένης αίτησής τους, καθώς υπέχει θέση δήλωσης του αρ.8 του Ν.1599/1986 και του αρ.3 παρ.3 του Ν.2690/1999 (μέρος Α΄, κεφ.Α΄, παρ.2.2 – σελ.4 – της εγκυκλίου του Υπουργείου).
  7. να τηρήσουν τις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών, όπως αυτές ορίζονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου.
  8. οι αποσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί σε άλλες περιοχές να υποβάλουν μαζί με τις αιτήσεις τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, ανακοινώσεις τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής απόσπασής τους και αναφορές ανάληψης υπηρεσίας σε αυτές, καθώς ενδέχεται να μην έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Δεκ 09

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 37/08-12-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 37/08-12-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 37/08-12-2015(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ)

Νοε 25

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Δεκέμβριο 2015.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-11-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 11-12-2015

Παρακρατήθηκε η 2η από τις 5 δόσεις των 7€ για τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπ/κων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι περικοπές σε όσους συμμετείχαν την απεργία της 12/11/2015.

Νοε 25

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτώβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Νοε 19

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ APF ΑΠ 124/12-11-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Νοε 13

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜ.36/09-11-2015 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ

Ανακαλούμε τις αποφάσεις μας οι οποίες στηρίχτηκαν στην αριθμ.36/09-11-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ, καθώς είναι ανίσχυρη λόγω λήξης της θητείας των μελών του Συμβουλίου, βάσει του Ν.4342/2015.

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΞΗΣ 36/09-11-2015 (Μονίμων)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΞΗΣ 36/09-11-2015 (Αναπληρωτών ΕΣΠΑ)

Νοε 11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ70 (179020/Ε1/09-11-2015/ΥΠΠΕΘ)

Νοε 11

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015 (ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 36/09-11-2015 (ΕΣΠΑ)

Νοε 04

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 35/29-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 35/29-10-2015

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων