Ιουλ 25

Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Αιτήσεις από 22/07/2016 μέχρι και 29/07/2016

Ιουλ 20

Πρόσκληση Υποψηφίων Αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2016-17

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 19-07-2016 έως και τη Δευτέρα 25-07-2016

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ 2016-2017_ΦΕΚ 2218 Β’_18-07-2016_ΩΓΙ04653ΠΣ-ΞΧΞ

Ιουλ 20

Μισθοδοσία Μονίμων Αύγουστος 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπύρος τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Αύγουστο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-07-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 12-08-2016

 

Ιουλ 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 118580/Η2/19-7-2016 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

VACANCY ANNOUNCEMENT EUROPEAN SCHOOL OF HERAKLION 2016-17

Ανακοινοποίηση στο ορθό- ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-17

Ιουλ 15

Ανακοινοποίηση στο ορθό πίνακα κενών οργανικών θέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής, δεν είχαν οριστεί στον πίνακα κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας  δύο (02) κενές οργανικές θέσεις, μία στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας και μία στο 7/θ Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Επιδαύρου, και, ως εκ τούτου, ανακοινοποιούμε στο ορθό τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ιουλ 14

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), ΠΕ60 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας ή που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στην Αργολίδα, να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης, στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν οριστικά, εντός πέντε (5) ημερών βάσει ΠΔ100/1997 αρ.13§1, από την Πέμπτη 14/07/2016 έως και την Τετάρτη 20/07/2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr (σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ60 ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

Ιουλ 12

Πρόσκληση Υποψηφίων Αναπληρωτών εκπ/κών Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) σχ. έτους 2016-17

Κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 112158/E2/08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/11.07.2016 τ.Β΄ & ΑΔΑ: Ω4Κ84653ΠΣ-Α36) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017».

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 12-07-2016 έως και την Τρίτη 19-07-2016.

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝ. ΕΚΠ. (πλην Μουσικών) 2016-2017_ΦΕΚ 2133 Β’_11-07-2016_Ω4Κ84653ΠΣ-Α36

Ιουλ 06

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017

Συμπληρωματική εγκύκλιος αποσπάσεων ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ με ΑΔΑ(6ΙΓ84653ΠΣ-ΧΓΜ)

Ιουν 30

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 11/17-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 11/17-06-2016 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Δ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 11/17-06-2016 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Α.Ε.Π.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 11/17-06-2016 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Ιουν 30

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 10/02-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 10/02-06-2016

Ιουν 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπύρος τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιούλιο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-06-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-07-2016

Ο υπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικών διαφορών  του Νέου Μισθολογίου από 1/1/2016 έως και 30/4/2016, έγινε στην τρέχουσα μισθοδοσία. Τα αναδρομικά θα καταβληθούν το α΄ δεκαπενθήμερο.

Στους μισθούς όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων υπάρχουν μικρές μειώσεις που οφείλονται σε αύξηση της εισφοράς υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. , αλλά και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, βάσει του νέου φορολογικού και έγιναν αυτόματα από το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Έγιναν οι περικοπές για τη στάση εργασίας στις 13/05/2016 και την απεργία στις 08/06/2016.

Ιουν 17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2016

05 ΩΚΥ54653ΠΣ-0ΙΠ

Μάι 26

ΠΡΑΞΕΙΣ 8/23-05-2016 ΚΑΙ 9/23-05-2016 ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8/23-05-2016 ΚΑΙ 9/23-05-2016 ΠΥΣΠΕ

Μάι 20

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 7/11-05-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 7/11-05-2016 (ΕΣΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 7/11-05-2016

Μάι 20

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 6/20-04-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 6/20-04-2016

Μάι 19

Μισθοδοσία Ιουνίου 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιούνιο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-05-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-06-2016

Ο υπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικών διαφορών  του Νέου Μισθολογίου από 1/1/2016 έως και 30/4/2016, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που υπήρξε σήμερα (19/05/2016) από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα γίνει στη Μισθοδοσία Ιουλίου 2016.

Έγιναν οι περικοπές για τις στάσεις εργασίας στις 15/04/2016 και 21/04/2016, ενώ για την στάση εργασίας της 13/05/2016 θα πραγματοποιηθούν στη Μισθοδοσία Ιουλίου 2016.

Μάι 16

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας οι οποίοι αιτήθηκαν βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση, τρέχοντος έτους.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Μάι 13

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης σε φορείς και ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, κλπ. έως και τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 23:59, ενώ καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 17-05-2016, ή εναλλακτικά με απόδειξη κατάθεσης ταχυδρομείου με την ίδια ημερομηνία.

76269E2_12-05-2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ_2016-2017_ΜΕ_ΑΔΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΦΟΡΕΙΣ_2016-2017_ΜΕ_ΑΔΑ

 

 

Απρ 28

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η τελευταία εργάσιμη ημέρα τρέχοντος έτους για υποβολή αίτησης παραίτησης που υποβάλλεται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου ορίζεται η 4η Μαΐου 2016, λόγω των αργιών που πέφτουν εντός των διακοπών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α’).

Απρ 20

Μισθοδοσία Μαΐου 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Μάιο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-04-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-05-2016

Η μισθοδοσία Μαΐου 2016 έγινε για πρώτη φορά με τα νέα μισθολογικά κλιμάκια που ισχύουν από 1/1/2016. Ο υπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικών διαφορών από 1/1/2016 έως και 30/4/2016 δεν έχει γίνει (γίνεται αυτόματα από το σύστημα και όχι με δικές μας ενέργειες). Σε σχετική επικοινωνία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μας ενημέρωσαν ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σε μελλοντική μισθοδοσία.

Έγιναν οι περικοπές για την απεργία της 7/4/2016, ενώ για τη στάση εργασίας της 15/4/2016 θα γίνουν στη Μισθοδοσία Ιουνίου.

Έγινε η 5η από τις 5 κρατήσεις των 5€ σε όσους ανήκουν ΣΥ.Κ.Π.Ε. Αργολίδας-Αρκαδίας.

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων