Πως μεταφέρω το WordPress ιστότοπό μου στη νέα υποδομή;

Η διαδικασία μεταφοράς του ήδη εγκατεστημένου WordPress από την υπάρχουσα στη νέα υποδομή φιλοξενίας ΠΣΔ πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

  • Μεταφορά Αρχείων

Κατεβάστε τα αρχεία του ιστοτόπου σας από τον παλιό εξυπηρετητή, και ανεβάστε τα, μέσω FTP, στο νέο εξυπηρετητή της νέας υποδομής. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες της FTP υπηρεσίας εδώ.

  • Μεταφορά βάσης δεδομένων

Μαζί με τα αρχεία θα πρέπει να μεταφέρετε και τη βάση δεδομένων του wordpress ιστοτόπου. H πρόσβαση στη MySQL βάση δεδομένων της παλιάς υποδομής παρέχεται από το Phpmyadmin που υπάρχει στον Πίνακα Ελέγχου της πύλης του ΠΣΔ, στη διαδρομή mysch → Πίνακας ελέγχου → Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL → Διαχείριση βάσης, όπου θα κάνετε εξαγωγή της βάσης σας (του αρχείου .sql) , όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Επιλέγεται τη βάση δεδομένων, που θέλετε να εξάγετε από τη παλιά υποδομή, και πατάτε Διαχείριση Βάσης για να σας κατευθύνει στο εργαλείο διαχείρισης βάσεων mysql, phpMyAdmin:
  2. Στο phpmyadmin επιλέγετε τη βάση δεδομένων mysql και στη συνέχεια «Εξαγωγή», όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα: 
  3. Για να λάβετε το αντίγραφο της βάσης mysql ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα και πατάτε το κουμπί «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Έχοντας backup του αρχείου της βάσης δεδομένων από τον παλιό εξυπηρετητή, στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων στο Plesk και να εισαγάγετε (import) το αρχείο της βάσης σας που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

  • Τροποποίηση wp-config.php αρχείου

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τροποποιήσετε το διαχειριστικό αρχείο wp-config.php , που βρίσκεται στον φάκελο εγκατάστασης του WordPress και περιέχει τα στοιχεία σύνδεσης της βάσης δεδομένων.  Εδώ θα αντικαταστήσετε τα παλαιά στοιχεία σύνδεσης της βάσης σας με αυτά της νέας που δημιουργήσατε στο 2ο βήμα στα ακόλουθα πεδία:

define(‘DB_NAME’, ‘ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ’);

/** MySQL database username */

define(‘DB_USER’, ‘ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ’);

/** MySQL database password */

define(‘DB_PASSWORD’, ‘ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ’);

/** MySQL hostname */

define(‘DB_HOST’, ‘ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ MySQL’);

  • Για να βρείτε τον σωστό εξυπηρετητή, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται εδώ
  • Αν δεν θυμάστε το κωδικό πρόσβασης του χρήστη της βάσης δεδομένων, δείτε οδηγίες αλλαγής του εδώ

Τέλος, ορίζουμε τις παρακάτω δύο μεταβλητές με τη νέα διεύθυνση της ιστοσελίδας

define(‘WP_HOME’, ‘<νέα διεύθυνση ιστοσελίδας>’);

define(‘WP_SITEURL’, ‘<νέα διεύθυνση ιστοσελίδας>’);

  • Αλλαγή διαδρομής URL WordPress στη βάση MySQL

Το πρόβλημα που παρουσιάζεται τώρα στη wordrpress ιστοσελίδα είναι πως πολλές εικόνες και σύνδεσμοι δε λειτουργούν, διότι ο δημιουργός της έχει προσθέσει συνδέσμους σε άλλες αναρτήσεις στον ιστότοπό του ή εισήγαγε εικόνες απευθείας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL στο υφιστάμενο διακομιστή.

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.