Πως μεταφέρω το joomla ιστότοπό μου στη νέα υποδομή;

Η διαδικασία μεταφοράς του ήδη εγκατεστημένου Joomla από την υπάρχουσα στη νέα υποδομή φιλοξενίας ΠΣΔ πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Μεταφορά Αρχείων

Κατεβάστε τα αρχεία του ιστοτόπου σας από τον παλιό εξυπηρετητή, και ανεβάστε τα, μέσω FTP, στο νέο εξυπηρετητή της νέας υποδομής. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες της FTP υπηρεσίας εδώ.

 1. Μεταφορά βάσης δεδομένων

Μαζί με τα αρχεία θα πρέπει να μεταφέρετε και τη βάση δεδομένων του joomla ιστοτόπου. H πρόσβαση στη MySQL βάση δεδομένων της παλιάς υποδομής παρέχεται από το Phpmyadmin που υπάρχει στον Πίνακα Ελέγχου  της πύλης του ΠΣΔ, στη διαδρομή mysch → Πίνακας ελέγχου → Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL → Διαχείριση βάσης, όπου θα κάνετε εξαγωγή της βάσης σας (του αρχείου .sql) .

Έχοντας backup του αρχείου της βάσης δεδομένων από τον παλιό εξυπηρετητή, θα πρέπει να το ανεβάσετε στην νέα βάση που θα δημιουργήσετε μέσα από το Plesk panel και να το κάνετε restore. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

 1. Δημιουργία βάσης δεδομένων. Για να δημιουργήσετε μία νέα βάση δεδομένων στο Plesk panel, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται εδώ.
 2. Εισαγωγή του backup αρχείου της βάσης σας. Για να εισαγάγετε το backup αρχείο της βάσης σας, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται εδώ.
 1. Τροποποίηση του διαχειριστικού αρχείου, configuration.php

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τροποποιήσετε το configuration αρχείο στα ακόλουθα πεδία:

 • public $db (όνομα βάσης δεδομένων)
 • public $user (Όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων)
 • public $password (Κωδικός πρόσβασης της βάσης δεδομένων)
 • public $host (Εξυπηρετητής βάσης δεδομένων mysql)
  • Για να βρείτε τον σωστό εξυπηρετητή, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται εδώ
  • Αν δεν θυμάστε το κωδικό πρόσβασης του χρήστη της βάσης δεδομένων, δείτε οδηγίες αλλαγής του εδώ
 • public $log_path
 • public $tmp_path

Η ακριβής διαδρομή (path) ενός αρχείου ή φακέλου στη νέα υποδομή φιλοξενίας ιστοσελίδων ΠΣΔ, είναι της μορφής: /var/www/vhosts/DOMAIN/httpdocs/

Όπου DOMAIN, χρησιμοποιήστε το δικό σας όνομα χώρου. Στο τέλος του path προσθέστε το όνομα φακέλου του joomla.

Το αρχείο configuration.php θα το βρείτε μέσω του file manager (Αρχεία) του πίνακα ελέγχου όπως φαίνεται παρακάτω: