Εγκατάσταση προδιαμορφωμένου WordPress θέματος για σχολείο

Για την εγκατάσταση του προδιαμορφωμένου WordPress θέματος για σχολεία θα πρέπει να μην υπάρχει εφαρμογή ή ιστοσελίδα στο ριζικό φάκελο του προς εγκατάσταση ιστότοπου. Εφόσον υπάρχει και επιθυμείτε τη διατήρησή του, προτείνουμε τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας πριν την εκτέλεση της διαδικασίας.

  1. Επισκεφθείτε τη σελίδα https://webhost.sch.gr, συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.
  2. Από το μενού αριστερά επιλέξτε ΠΣΔ WordPress, (1) και οδηγείστε στην σελίδα Εγκατάσταση Προδιαμορφωμένου WordPress για Σχολείο.
  3. Στην επόμενη καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα για :
    • Ορισμός του τίτλου του ιστοτόπου, επιλογή (2)
    • Επιλογή του προτύπου για Σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιλογή (3). Υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε προεπισκόπηση των προτύπων, όπως φαίνεται στο δεξί μέρος της παρακάτω εικόνας.
    • Ορισμός των στοιχείων Διαχειριστή WordPress (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, email), επιλογή (4)
  4. Μετά τον ορισμό των παραπάνω στοιχείων, επιλέξτε ΟΚ (5).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση προεγκαταστημένης εφαρμογής ή ιστοσελίδας στο ριζικό φάκελο, πρέπει να επιλέξετε Αντικατάσταση υφιστάμενου ιστοτόπου (6).