Σχολικός εκφοβισμός

Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Κατά Του Σχολικού Εκφοβισμού οι μαθητές της Β΄ τάξης συζητούν για το Σχολικό Εκφοβισμό και συνοψίζουν τις έννοιες που αφορούν:

  1. Τον Σχολικό εκφοβισμό
  2. Το Θύμα
  3. Τον Θύτη
  4. Τον Παρατηρητή
  5. Τους Τρόπους Αντίδρασης