Erste Βekanntschaft

Erste Βekanntschaft Πρώτη γνωριμία
Seite 14 Σελίδα 14
die Ηauptstadt η πρωτεύουσα
Deutschland Γερμανία
Berlin Βερολίνο
das Brandenburger Tor Πύλη του Βανδεμβούργου
die Siegessäule η Στήλη της Νίκης
die Mauer το τείχος
die Straße ο δρόμος, η οδός
Seite 15 Σελίδα 15
Kommst du aus…? Κατάγεσαι από…;
Heißt du…? Ονομάζεσαι/λέγεσαι…;
Ja Ναι
Nein Όχι
Entschuldigung συγγνώμη
Spanien Ισπανία
England Αγγλία
Italien Ιταλία
Griechenland Ελλάδα
Österreich Αυστρία
Seite 16 Σελίδα 16
Hallo! Γεια!
Bist du…? είσαι εσύ…;
und και
Und du? Κι εσύ;
Ich bin … Εγώ είμαι…
Willkommen! Καλώς όρισες
Vielen Dank! Ευχαριστώ πολύ
in Berlin στο Βερολίνο
der Vorname το όνομα
der Familienname το επίθετο
die Familie η οικογένεια
die Telefonnummer ο αριθμός τηλεφώνου
die Adresse η διεύθυνση
die Heimatadresse η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
die Zieladresse η διεύθυνση προορισμού
Barcelona Βαρκελώνη
in στο/στη
Seite 17 Σελίδα 17
der Bruder (von)… ο αδελφός (του/της)
Ich komme aus… κατάγομαι  από…
der Freund (von)… ο φίλος (του/της)…
die Freundin (von)… η  φίλη (του/της)…
aber αλλά
das Verb το ρήμα
Ich wohne in… μένω στο/στη…
Salzburg Σάλτσμπουργκ
Wien Βιέννη
Athen Αθήνα
Saloniki θεσσαλονίκη
München Μόναχο
Frankfurt Φρανκφούρτη
Bern Βέρνη
die Person το πρόσωπο
Singular Ενικός
er/sie/es αυτός/-ή/-ό
Seite 18 Σελίδα 18
Guten Tag! Καλημέρα! Χαίρεται!
Wie geht’s? Τι κάνεις; Πώς πάει;
Danke, gut. Und dir? Καλά, ευχαριστώ. Κι εσύ;
Alles o.k. Όλα εντάξει
Das ist… Αυτός/ή/ό είναι
jetzt τώρα
bei uns σε μας
aus der Türkei από την Τουρκία
Wie alt bist du? Πόσο χρονών είσαι;
die Straße ο δρόμος, η οδός
Wie heißt du (denn)? Πώς ονομάζεσαι;
Ich heiße … Ονομάζομαι..
vierzehn δεκατέσσερα
fünfzehn δεκαπέντε
Ich bin … Jahre alt. Εγώ είμαι… χρονών
so… wie τόσο… όσο, όπως
hier εδώ
Wie? Πώς;
Woher? Από πού;
Wo? Πού;
Wo wohnst du? Πού μένεις;
Wie alt? Πόσο χρονών;
meine Freundin η φίλη μου
Wer ist das? Ποιος/-α/-ο είναι αυτός/-ή/-ό;
Seite 19 Σελίδα 19
die Türkei η Τουρκία
die Schweiz η Ελβετία
Ergänze! Συμπλήρωσε!
die Fragen οι ερωτήσεις
in der Schweiz στην Ελβετία
Seite 20
Σελίδα 20
null μηδέν
eins ένα
zwei δύο
drei τρία
vier τέσσερα
fünf πέντε
sechs έξι
sieben επτά
acht οχτώ
neun εννέα
zehn δέκα
elf έντεκα
zwölf δώδεκα
dreizehn δεκατρία
vierzehn δεκατέσσερα
fünfzehn δεκαπέντε
sechzehn δεκαέξι
siebzehn δεκαεπτά
achtzehn δεκαοχτώ
neunzehn δεκαεννέα
zwanzig είκοσι
Gute Nacht! καληνύχτα
Auf Wiedersehen! Εις το επανειδείν! Αντίο!
Seite 21
Σελίδα 21
Musik η μουσική
Sport η γυμναστική
Computer ο υπολογιστής
Seite 22 Σελίδα 22
die Apotheke το φαρμακείο
die Post το ταχυδρομείο
die Bank η τράπεζα
der Supermarkt το σούπερ μάρκετ
der Handy-Laden κατάστημα κινητής τηλεφωνίας