Το Διαδίκτυο παύει σταδιακά να είναι «προνομιακός χώρος» μόνο των Ελλήνων, καθώς η άνοδος της χρήσης του από τις Ελληνίδες -ειδικά τις νεότερες- μέσα στο 2008 ήταν σημαντική.