ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

Το τμήμα χωρίζεται σε τρεις τομείς: Θεωρητικής Πληροφορικής, Συστημάτων Λογισμικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ενώ το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 73 μαθήματα, τα οποία κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες.

Μέσα στους βασικούς στόχους του τμήματος είναι η καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών και η κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Οι φοιτητές για να αποκτήσουν το πτυχίο του τμήματος, πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε τουλάχιστον 42 μαθήματα.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

 

Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 και περιλαμβάνει τους τομείς Επεξεργασία Σήματος, Τεχνολογίας Συστημάτων Επικοινωνίας, Δικτύων Επικοινωνιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών.

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 79 μαθήματα, εκ των οποίων τα 18 είναι μαθήματα κορμού Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, 7 μαθήματα κορμού Μαθηματικών και Φυσικής.

 

Παράλληλα, λειτουργούν 9 σύγχρονα εργαστήρια που καλύπτουν όλους τους τομείς της επιστήμης (Ηλεκτρονικής, Οπτικών Επικοινωνιών, Ψηφιακών Επικοινωνιών, Κεραιών – Μικροκυματικών Εφαρμογών – Ασύρματων Επικοινωνιών, Σχεδίασης Κυκλωμάτων, Δικτύων, UNIX και Υπολογιστών).

 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

 

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της Αρχαιολογίας καθώς και της Διαχείρισης μνημείων και Μουσειολογίας.

 

Το τμήμα, χωρίζεται σε τρεις τομείς (Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών) ενώ λειτουργούν και ισάριθμα εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό:

 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Περιλαμβάνει 15 υπολογιστές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χρήση δικτυακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων, πρόσβαση σε σελίδες και «πύλες» ξένων πανεπιστημίων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά.

 

Ενάλιας Αρχαιολογίας: Υποστηρίζει τα μαθήματα Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία και Ενάλια Αρχαιολογία. Επίσης διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό, όπως στολές κατάδυσης, συμπιεστές, κονσόλες πίεσης, καταδυτικό εξοπλισμό και εργαλεία, καθώς και σκάφος για την εκπαίδευση των φοιτητών.

 

Αρχαιομετρίας: Καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων Αρχαιομετρίας που προβλέπονται για την αρχαιολογική κατεύθυνση του τμήματος. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν στις βασικές αρχαιομετρικές τεχνικές και εργασίες (λήψη και μελέτη δειγμάτων, μετρήσεις κ.λπ.).

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

 

Το τμήμα Φιλολογίας έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία και γλωσσολογία και να μελετά τα φιλοσοφικά ρεύματα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους. Επισημαίνεται ότι το τμήμα χωρίζεται σε τέσσερις τομείς:

  • Κλασικής Φιλολογίας
  • Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
  • Νεοελληνικής Φιλολογίας
  • Γλωσσολογίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές εκπαιδεύονται όχι μόνο για να γίνουν ικανοί εκπαιδευτικοί αλλά και ολοκληρωμένοι επιστήμονες στο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι σπουδές διαρκούν 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ το προπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ζώνες μαθημάτων. Βασική επιδίωξη του προγράμματος σπουδών είναι να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.

 

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως επιτελικά και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, ως ερευνητές αλλά και σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

 

Πρόκειται για το νεότερο τμήμα του ιδρύματος, καθώς ξεκίνησε τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών που εδρεύει στην Κόρινθο.

 

Πέρυσι, οπότε και ήταν η πρώτη φορά που συμπεριλήφθηκε στο μηχανογραφικό δελτίο, απορρόφησε 90 φοιτητές, ενώ η βάση διαμορφώθηκε στα 13.971 μόρια. Κατά τα λοιπά, σκοπός του Τμήματος είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του στα γνωστικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των Νέων Τεχνολογιών που καθορίζουν τη σύγχρονη εποχή.

 

Το Τμήμα αποσκοπεί να συνδυάσει στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά του προγράμματα τη στέρεη θεωρητική γνώση με εφαρμοσμένα μαθήματα στα βασικά γνωστικά πεδία που θεραπεύει ως βάση σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.

 

Το Τμήμα στεγάζεται σε ένα σύγχρονο χώρο στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου, διαθέτει σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, βιβλιοθήκη και ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, το οποίο εξασφαλίζει στους φοιτητές πρόσβαση στις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όπως, το διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων αλλά και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

 

Στόχος του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς που άπτονται της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής, να προωθεί τη μελέτη των οικονομικών σχέσεων σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Για την απονομή του πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 37 μαθήματα, εκ των οποίων τα 31 είναι υποχρεωτικά και τα 6 επιλογής.

 

Έτσι οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών μαθημάτων που καλύπτουν τους κλάδους της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης καθώς και άλλα παρεμφερή γνωστικά πεδία όπως η αγροτική οικονομική, η οικονομική γεωγραφία και η περιφερειακή ανάπτυξη, η οικονομική του περιβάλλοντος κ.ά.

 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα συγκερασμό θεατρολογικών μαθημάτων και σεμιναρίων που αναπτύσσουν διάφορα ζητήματα καλλιτεχνικής πρακτικής.

 

Οι βασικοί στόχοι του τμήματος εστιάζονται στη:

  • Γνώση των τρόπων ανάλυσης των κειμένων και μεταφοράς τους στη θεατρική, χορευτική και μουσική σκηνή.
  • nΑπόκτηση γνώσεων για τον τρόπο συσχέτισης της καλλιτεχνικής έκφρασης και της κοινωνίας, είτε στο σύνολό της, είτε σε σχέση με ειδικές κατηγορίες κοινού.
  • Απόκτηση βασικών πρακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργίας και υποστήριξης του σύνθετου γεγονότος που είναι η σκηνική έκφραση.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

 

Στόχος του τμήματος Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού είναι η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και να συμβάλει στην παραγωγή ικανών επιστημόνων, προκειμένου να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Αναφορικά με τις επαγγελματικές προοπτικές, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε Οργανισμούς Νεολαίας και Άθλησης των δήμων και νομαρχιών της χώρας, να ηγηθούν σε προγράμματα που έχουν σχέση με την άθληση και την ψυχαγωγία των δημοτών, να εργαστούν σε ιδιωτικούς αθλητικούς συλλόγους – σωματεία κ.α.

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

 

Το τμήμα Νοσηλευτικής στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σπάρτης. Οι διαθέσιμοι χώροι περιλαμβάνουν γραφεία διοίκησης του τμήματος, αμφιθέατρο χωρητικότητας 200 ατόμων, 6 γραφεία καθηγητών και 2 χώρους για εργαστήρια.

 

Το περιεχόμενο της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των φοιτητών, αναφέρεται στη φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου.

 

4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:
«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
«Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:
«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»
«Ολυμπιακές Σπουδές-Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τρεις ενεργοποιημένες κατευθύνσεις:

 

Α) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
Β) Κοινωνικές Διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητα του Πολίτη
Γ) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, άτυπη και από απόσταση εκπαίδευση (συμβατικές και e-μορφές)

 Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://www.ethnos.gr

Σχετικός δεσμός:http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11461&subid=2&tag=8785&pubid=2046875



Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση