Παλεύουν εκ νέου για τη… συναίνεση στο υπουργείο Παιδείας το ΠαΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία. Το νοµοσχέδιο για το νέο Λύκειο που επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή µένει αναγκαστικά πίσω και δεν αναµένεται να δοθεί στη δηµοσιότητα επισήµως αν δεν συνδεθεί µε πολιτική συµφωνία για το νέο εξεταστικό σύστηµα και δεν συµφωνήσουν απολύτως τα δύο κόµµατα στο περιεχόµενό του. Με δεδοµένο λοιπόν ότι η Ν∆ δεν έχει λόγο να αποδεχθεί και δεύτερη µεγάλη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση από το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά στον χώρο των σχολείων, η συµφωνία των δύο κοµµάτων βασίζεται τώρα σε µία λεπτή ισορροπία. «Μα αν συµφωνήσουµε σε ένα σχέδιο µεταρρυθµίσεων στα σχολεία που ούτε καν έχει λάβει υπόψη του το πόρισµα του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, τι θα µείνει για εµάς;» σχολίαζε ανώτατο στέλεχος της Ν∆ σε συζήτηση που έγινε πρόσφατα στους διαδρόµους της Βουλής.

Αλλάζει, στη βάση αναζήτησης µιας πρώτης συµφωνίας µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν∆, ο σχεδιασµός που είχε διαρρεύσει για το νέο εξεταστικό σύστηµα. Στη συζήτηση επανέρχεται το πόρισµα του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, ουσιαστικά η πρόταση που φέρει την υπογραφή του καθηγητή και πρώην πρύτανη κ. Γ. Μπαµπινιώτη, στο οποίο και υπήρχε συγκεκριµένη πρόταση για το νέο εξεταστικό σύστηµα.

|||||||| Επιστροφή… Μπαμπινιώτη

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Βήµατος», τα δύο κόµµατα έχουν κατ’ αρχάς συµφωνήσει σε δύο σηµεία τα οποία έχει συµπεριλάβει ο κ. Μπαµπινιώτης και σε παλαιότερες προτάσεις του επί του θέµατος: τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων από ανεξάρτητο φορέα εκτός του υπουργείου Παιδείας και τη χρησιµοποίηση τράπεζας πληροφοριών για την επιλογή των θεµάτων. Συζητείται εκ νέου ωστόσο και η πρόταση για εξεταστική διαδικασία περισσότερες από µία φορά τον χρόνο και σε περίοδο που θα επιλέγει ο κάθε υποψήφιος, προκειµένου να παρουσιάσει βαθµολογία αντίστοιχη µε εκείνη που θα απαιτούν τα τµήµατα ανώτατης εκπαίδευσης της επιλογής του.

Οι εκπρόσωποι της Ν∆ φαίνεται πάντως ότι διαφωνούν µε την επιλογή δύο κατευθύνσεων στη Β’ τάξη του Λυκείου και τριών κατευθύνσεων στη Γ’ τάξη του, πρόβλεψη που περιέχει το νέο νοµοσχέδιο. Και αυτό γιατί κρίνουν ότι µε τον τρόπο αυτό εντατικοποιείται το πρόγραµµα του σχολείου και συνδέεται ευθέως µε την εξεταστική διαδικασία. Επί του παρόντος έχει αλλάξει µόνο το όνοµα, µε τις «κατευθύνσεις» να έχουν γίνει «οµάδες µαθηµάτων».

Ρόλο «διαπραγµατευτή» έχει αναλάβει από την πλευρά του κόµµατος ο υπεύθυνος του τοµέα Παιδείας της Ν∆ κ. Αρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος και βρίσκεται σε σχετικές συζητήσεις µε την υπουργό Παιδείας κυρία Αννα ∆ιαµαντοπούλου και το επιτελείο της.

|||||||| Αλλάζει το Τεχνολογικό Λύκειο

Στο Τεχνολογικό Λύκειο η διάρκεια σπουδών, όπως έχει ανακοινωθεί, θα είναι 3+1 έτη, καθώς ιδρύονται Τµήµατα Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΤΕΕ), διάρκειας ενός έτους, εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και ενταγµένα στη λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου. Παρέχονται στους µαθητές δύο επίπεδα προσόντων. Επίπεδο 2 στο τέλος της τριετίας και επίπεδο 3 στο τέλος του τέταρτου έτους.

Οπως αναφέρεται στο τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου που παρουσιάζει «Το Βήµα», το πρόγραµµα σπουδών της Α’ τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου θα περιλαµβάνει:

n Μαθήµατα γενικής παιδείας, που δεν µπορεί να είναι περισσότερα από επτά, βασικών ικανοτήτων (σχετικά µε την ψηφιακή ικανότητα, την οικονοµία – επιχειρηµατικότητα, την ιδιότητα του πολίτη και την ικανότητα στη µεθοδολογία της µάθησης, την επαγγελµατική κατεύθυνση), τα οποία έχουν στόχο τη διευκόλυνση των µαθητών στην επιλογή επαγγελµατικού τοµέα στη Β’ τάξη και υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα και στα µαθηµατικά.

n Ερευνητικές εργασίες, τα θέµατα των οποίων επιλέγονται από τους µαθητές.

|||||||| Μαθήματα ανά τάξη

Α’ τάξη: Οι µαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα γενικής παιδείας και βασικών ικανοτήτων και δύο µαθήµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης, τα οποία επιλέγουν. Προβλέπεται εξάλλου η εκπόνηση εργασιών, που θα είναι υποχρεωτική.

Β’ τάξη: Το πρόγραµµα διακρίνεται σε σπουδές επαγγελµατικών τοµέων, µε µαθήµατα γενικής παιδείας (κοινά για όλους τους τοµείς) τα οποία δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα έξι, επαγγελµατικής εκπαίδευσης διαφορετικά για κάθε τοµέα, τα οποία διδάσκονται κατ’ ελάχιστο είκοσι ώρες την εβδοµάδα, και µαθήµατα υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα και στα µαθηµατικά, τα οποία είναι κοινά για όλους τους τοµείς. Οι µαθητές της Β’ τάξης υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα γενικής παιδείας και τα µαθήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης του τοµέα τους.

Γ’ τάξη: Θα λειτουργεί τµήµα ειδίκευσης. Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ειδίκευσης θα διακρίνεται σε προγράµµατα σπουδών επαγγελµατικών ειδικοτήτων που σχετίζονται µε τους τοµείς της Β’ τάξης, τα οποία περιλαµβάνουν µαθήµατα:

α. γενικής παιδείας, κοινά για όλες τις ειδικότητες, ως τέσσερα, β. επαγγελµατικής εκπαίδευσης, διαφορετικά ανά ειδικότητα, τα οποία θα διδάσκονται κατ’ ελάχιστο 26 ώρες την εβδοµάδα. Οι µαθητές του τµήµατος ειδίκευσης υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα γενικής παιδείας και τα µαθήµατα της ειδικότητάς τους. Στη Γ’ τάξη, εφόσον συγκεντρώνονται τουλάχιστον 18 ενδιαφερόµενοι µαθητές, µπορεί να λειτουργεί και τµήµα γενικής παιδείας, το οποίο θα περιλαµβάνει αποκλειστικά µαθήµατα που διδάσκονται στη Β’ και Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου και σχετίζονται µε τις οµάδες µαθηµάτων Β’ και ΑΒ’. Οι µαθητές του τµήµατος γενικής παιδείας υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα του τµήµατος.

Πρακτική άσκηση: Πραγµατοποιείται στα Σχολικά Εργαστήρια ή στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, αλλά και σε χώρους εργασίας. Οπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας σε κάθε τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου, περιλαµβανοµένων των ωρών διδασκαλίας των µαθηµάτων υποστήριξης, δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις 35 ανά εβδοµάδα.

|||||||| Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του Τεχνολογικού Λυκείου του τµήµατος ειδικότητας µπορούν να εισάγονται σε σχολές και τµήµατα των ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ανώτερες σχολές, αλλά όχι σε πανεπιστήµια. Και αυτό µετά τη συµµετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας. Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα τµήµατα και στις σχολές αυτές θα εξετάζονται σε τρία µαθήµατα της Γ’ τάξης, εκ των οποίων τα δύο θα είναι γενικής παιδείας και το ένα ειδικότητας. Για καθένα από τα εξεταζόµενα µαθήµατα γενικής παιδείας ορίζεται συντελεστής βαρύτητας δύο και για το µάθηµα ειδικότητας συντελεστής βαρύτητας έξι.

Οποιος τελειώνει το 4ο έτος και εφόσον έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, µε κριτήρια που θα οριστούν από το υπουργείο Παιδείας και τα ΤΕΙ.

Οι απόφοιτοι του Τεχνολογικού Λυκείου του τµήµατος ειδικότητας µπορούν δύο χρόνια µετά την αποφοίτησή τους να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και για τα πανεπιστήµια. Οι απόφοιτοι του τµήµατος γενικής παιδείας της Γ’ τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου µπορούν να συµµετέχουν στο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για ΑΕΙ και ΤΕΙ.

|||||||| Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς

Τα Τεχνολογικά Λύκεια θα µπορούν να συνάπτουν για λογαριασµό του ∆ηµοσίου προγραµµατικές συµβάσεις µε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα ή συµβάσεις συνεργασίας µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα. Αρµόδιος για την υπογραφή των ανωτέρω συµβάσεων, ως εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, θα είναι ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Τεχνολογικό Λύκειο.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Μαθήµατα, πρόγραµµα σπουδών και ερευνητικές εργασίες

Το νέο νοµοσχέδιο για το νέο Λύκειο έχει ολοκληρωθεί και περιµένει το «πράσινο φως» για την κατάθεσή του, εφόσον τα δύο κόµµατα συµφωνήσουν. «Το Βήµα» εξασφάλισε το κείµενο του νοµοσχεδίου και παρουσιάζει σήµερα τα σηµαντικότερα άρθρα του.

Από το κείµενο πάντως έχουν ήδη αφαιρεθεί όλες οι λεπτοµερείς αναφορές σε συγκεκριµένα µαθήµατα διδασκαλίας, ενώ στα άρθρα του δεν περιλαµβάνονται πλέον αναλυτικές διατάξεις και λεπτοµέρειες. Τα συγκεκριµένα µαθήµατα που θα περιλαµβάνονται στα νέα προγράµµατα σπουδών θα καθοριστούν µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου µε προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας.

|||||||| Το γενικό περίγραμμα

Οπως αναφέρεται συγκεκριµένα στο νέο νοµοσχέδιο για το νέο Λύκειο:

n Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών δεν θα υπερβαίνουν τα οκτώ στην Α’ τάξη, τα δώδεκα στη Β’ τάξη και τα δέκα στη Γ’ τάξη. Στον αριθµό των µαθηµάτων περιλαµβάνονται και οι ερευνητικές εργασίες.

n Το πρόγραµµα σπουδών της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου αποσκοπεί στην παροχή γενικής παιδείας. Το πρόγραµµα σπουδών της Β’ τάξης αποσκοπεί στον αρχικό επιστηµονικό προσανατολισµό των µαθητών, ο οποίος ολοκληρώνεται µε το πρόγραµµα σπουδών της Γ’ τάξης.

|||||||| Θεματικές ενότητες

Με αυτές τις αρχές το πρόγραµµα σπουδών όλων των τάξεων περιλαµβάνει:

1. Μαθήµατα γενικής παιδείας, τα οποία είναι κοινά για όλους τους µαθητές.

2. Ερευνητικές εργασίες, τα θέµατα των οποίων επιλέγονται από τους µαθητές από τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:

α) Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες.

β) Τέχνη και πολιτισµός. γ) Μαθηµατικά, φυσικές επιστήµες και τεχνολογία.

δ) Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη.

Ειδικότερα το πρόγραµµα σπουδών της Β’ τάξης περιλαµβάνει τρία «είδη µαθηµάτων». Ετσι εκτός από τα κοινά µαθήµατα γενικής παιδείας και τις ερευνητικές εργασίες προβλέπονται:

1. Τα µαθήµατα µιας εκ των ακόλουθων οµάδων: α) κλασικών και ανθρωπιστικών επιστηµών (οµάδα µαθηµάτων Α’) ή β) θετικών, τεχνολογικών επιστηµών και επιστηµών υγείας (οµάδα µαθηµάτων Β’).

2. Μαθήµατα γενικής παιδείας µε περιεχόµενο ανάλογο µε την επιλεγόµενη οµάδα µαθηµάτων.

3. Μεµονωµένα µαθήµατα επιλογής γενικής παιδείας ή εµβάθυνσης των γνώσεων στην επιλεγόµενη οµάδα µαθηµάτων.

Αντίστοιχα το πρόγραµµα σπουδών της Γ’ τάξης είναι πιο σύνθετο και προσφέρει τα εξής «είδη µαθηµάτων» εκτός από τα κοινά µαθήµατα γενικής παιδείας και τις ερευνητικές εργασίες:

1. Τα µαθήµατα µιας από τις ακόλουθες οµάδες: α) κλασικών και ανθρωπιστικών επιστηµών (οµάδα µαθηµάτων Α’), β) θετικών, τεχνολογικών επιστηµών και επιστηµών υγείας (οµάδα µαθηµάτων Β’), γ) οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστηµών (οµάδα µαθηµάτων ΑΒ’). Μέρος των µαθηµάτων µπορεί να είναι κοινό για µέχρι δύο οµάδες.

2. Μαθήµατα γενικής παιδείας µε περιεχόµενο ανάλογο µε την επιλεγόµενη οµάδα µαθηµάτων.

3. Μεµονωµένα µαθήµατα επιλογής γενικής παιδείας ή εµβάθυνσης των γνώσεων στην επιλεγόµενη οµάδα µαθηµάτων.

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=438818&h1=trueΘα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση

 • Ημερολόγιο καταχώρησης άρθρων

  Απρίλιος 2024
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Αρχεία

 • Ετικέτες

 • Αποποίηση ευθυνών

  Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο τρέχων blog προέρχονται από ψηφιακό υλικό που βρίσκεται διαθέσιμο στο χώρο του διαδικτύου.