Είναι μάλιστα τόσο πολλοί οι υποψήφιοι που έχουν ως πρώτη προτίμηση, 1.752 το 2008, κάποιο από τα ξενόγλωσσα τμήματα ώστε να μη χωράνε σ’ αυτά, αφού διατίθενται σχετικά λίγες θέσεις εισακτέων, συνολικά 1.512 για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου.

Βέβαια και στα ξενόγλωσσα έχουμε ένα μεγάλο χάσμα με βάση τις προτιμήσεις και τις βάσεις εισαγωγής. Από τη μια είναι τα περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρας) και από την άλλη τα υπόλοιπα τμήματα που κάθε χρόνο δεν συμπληρώνουν τον ανώτατο αριθμό εισακτέων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008 περίπου το 1/3 ή 492 θέσεις έμειναν κενές και μόλις 4 από τα 11 τμήματα κάλυψαν όλες τις θέσεις, ενώ το 2007 πολύ περισσότερες από τις μισές θέσεις και συγκεκριμένα 762 έμειναν κενές.

Αγγλικά και γερμανικά μιλάνε... στην αγορά

 

Σε τροχιά ανάκαμψης αναμένεται να βρεθούν τα τμήματα Ιταλικής Γλώσσας μετά την απόφαση του ΥΠΕΠΘ να ενταχτούν στο πρόγραμμα του Γυμνασίου και πειραματικά σε ορισμένα Λύκεια. Συγκεκριμένα από φέτος οι μαθητές του Γυμνασίου μπορούν να επιλέγουν τα Ιταλικά ως μια από τις τρεις ξένες γλώσσες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μετά την Αγγλική επιλέγουν μια δεύτερη γλώσσα μεταξύ Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής. Ωστόσο, η Ιταλική γλώσσα δεν έχει εισαχθεί στο Δημοτικό, όπου οι μαθητές μετά την Αγγλική επιλέγουν μεταξύ Γαλλικής και Γερμανικής. Όπως είναι γνωστό, για την πρόσβαση στα ξενόγλωσσα τμήματα απαιτείται η εξέταση σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες (ειδικό μάθημα) και συνεπώς μόνο δύο ημέρες (μέχρι 20/2) απέμειναν για τη δήλωσή τους.

 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τα τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας έχουν σκοπό να αναδείξουν επιστήμονες με γνώσεις της αγγλικής και της αγγλοαμερικανικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στα εξής: Σε τράπεζες, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς. Στην ευρύτερη εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιωτική και δημόσια. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μεταφραστές/διερμηνείς). Σε επιχειρήσεις και, γενικά, σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Αγγλικής Γλώσσας. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 με την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία αυξήθηκαν σημαντικά οι διορισμοί των πτυχιούχων των τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας. Υπολογίζεται ότι πάνω από 500 πτυχιούχοι κάθε χρόνο βγαίνουν στην αγορά εργασίας, οι οποίοι συνήθως απασχολούνται σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα ή ως μεταφραστές.

 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών, όπως και σε όλα τα τμήματα ξένων γλωσσών είναι 8 εξάμηνα. Οι φοιτητές μπορούν να διδαχτούν μαθήματα άλλων ξένων γλωσσών, καθώς και μαθήματα από άλλα συναφή τμήματα της Φιλοσοφικής. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε αρκετούς και διαφορετικούς μεταξύ τους εργασιακούς χώρους. Οι κύριοι προορισμοί των αποφοίτων είναι η εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, και η διερμηνεία, καθώς και η μετάφραση. Οι απόφοιτοι των τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορούν επίσης να σταδιοδρομήσουν σε επαγγέλματα σχετικά με τον τουρισμό και τη δημοσιογραφία ή να απορροφηθούν σε διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν, τέλος, να εργάζονται σε τράπεζες ή και σε εκδοτικούς οίκους ως επιμελητές εκδόσεων.

 

Οι προοπτικές διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση είναι μικρές σήμερα, καθώς το μάθημα των Γαλλικών είναι μάθημα επιλογής στα λύκεια, που συνήθως αποφεύγεται από τους μαθητές. Διδάσκεται, όμως, ως δεύτερη ξένη γλώσσα (σε αρκετά και ως πρώτη) στο γυμνάσιο. Υπολογίζεται ότι στη δημόσια εκπαίδευση υπηρετούν πάνω από 2.500 μόνιμοι καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας, διδάσκονται οι εξής κλάδοι: Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Πολιτισμός, Μεθοδική και Διδακτική, Μετάφραση, Γερμανική Γλώσσα (πρακτικές γλωσσικές ασκήσεις). Επίσης, όσοι φοιτητές του τμήματος έχουν περάσει τα 3/4 του συνόλου των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των πρακτικών γλωσσικών ασκήσεων, μπορούν να ζητήσουν επάρκεια διδασκαλίας από το υπουργείο Παιδείας.

 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν όπου και οι απόφοιτοι των τμημάτων Αγγλικών και Γαλλικών.

 

Τα γερμανικά τα τελευταία χρόνια διδάσκονται σε αρκετά γυμνάσια και λύκεια. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι περισσότεροι μαθητές απ ό,τι στο παρελθόν επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γερμανικά και όχι τα Γαλλικά. Επίσης, παρατηρείται η αύξηση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων μαθημάτων, στα οποία καταφεύγει επαγγελματικά ένα μεγάλο τμήμα των πτυχιούχων της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.Υπολογίζεται ότι περίπου 600 μόνιμοι καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2007-08 διορίστηκαν περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά και από τις υπόλοιπες ειδικότητες ξένων γλωσσών. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 380.

 

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τα τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν ως αντικείμενο σπουδών τη γλώσσα και τη λογοτεχνία μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα είχε, σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών επιδράσεων, σημάδια των οποίων βρίσκουμε όχι μόνο στη λογοτεχνία, αλλά και σε πολλές από τις συνήθειες της πατρίδας μας. Οι προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των συγκεκριμένων τμημάτων δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνες στον τομέα της εκπαίδευσης, κυρίως λόγω απουσίας οργανικών θέσεων στη δημόσια μέση εκπαίδευση. Οι δύο γλώσσες, πάντως, είναι αρκετά δημοφιλείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στα εξής: Σε τράπεζες, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς. Στην ευρύτερη εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιωτική και δημόσια. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μεταφραστές/διερμηνείς). Σε επιχειρήσεις και, γενικά, σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Το ιδιαίτερο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

 

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται εξέταση σε 2 ξένες γλώσσες.

 

Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, αν και έχουν δύο κωδικούς στο μηχανογραφικό και εμφανίζονται ως δύο διαφορετικά τμήματα, στην ουσία αποτελούν ένα τμήμα με δύο κατευθύνσεις. Σκοπός των τμημάτων είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να γνωρίζουν σε βάθος την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, καθώς και τις τεχνικές μετάφρασης και διερμηνείας των γλωσσών αυτών. Ειδικότερα, η κατεύθυνση «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» αναδεικνύει επιστήμονες, γνώστες της ισπανικής γλώσσας, που είναι παράλληλα σε θέση να απασχοληθούν σε ισπανόφωνο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έρχονται σε επαφή με ισπανόφωνες χώρες.

 

Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές, ως διερμηνείς και ως ξεναγοί.

 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 169 (ΦΕΚ 156/ 2-7/2005), οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να προβαίνουν σε επίσημες μεταφράσεις. Επίσης, πολλοί από τους αποφοίτους εργάζονται στη Μεταφραστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

 

Στη μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών

 

Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (τράπεζες, οργανισμούς, ευρύτερο δημόσιο τομέα), με αρμοδιότητες σε θέματα μετάφρασης ή διερμηνείας.

 

Ως καθηγητές ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ΙΕΚ κ.λπ.

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για μετάφραση επιστημονικών κειμένων, εργασιών κ.λπ.

Ανακτήθηκε από: http://www.ethnos.grΘα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση